Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Przychodnia Kardiologiczna

 

PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA

 

Kierownik Przychodni lek. Lidia Matyszczak - Toniak
 Pielęgniarka Koordynująca  Krystyna Ożga
tel. (032) 359 88 17,adres
e-mail : przych_kardio@gcm.pl
 

 

Poradnie wchodzące w skład Przychodni Kardiologicznej

 1. Poradnia Kardiologiczna                       tel. 32 359 88 31
 2. Poradnia Kardiochirurgiczna                 tel. 32 359 88 31
 3. Poradnia Elektrokardiologiczna             tel. 32 359 88 69

REJESTRACJA PONIEDZIAŁEK 7:25 - 15:00
  WTOREK 7:25 - 15:00
  ŚRODA 7:25 - 18:00
  CZWARTEK 7:25 - 15:00
  PIĄTEK 7:25 - 15:00

Przychodnia Kardiologiczna jest ośrodkiem:

 1. konsultacyjnym dla szpitali i poradni kardiologicznych na terenie województwa śląskiego,
 2. kwalifikującym pacjentów do wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, takich jak:
  • koronarografia,
  • zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej,
  • wszczepiania rozrusznika i kardiowertera-defibrylatora,
  • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne,
  • przezskórna ablacja,
  • operacja kardiochirurgiczna.

W tej grupie pacjentów, w czasie wstępnej kwalifikacji w przychodni, w zależności od indywidualnych wskazań, koniecznej jest wykonanie badań diagnostycznych, takich jak USG serca, EKG wysiłkowe, HOLTER ekg, badania biochemiczne krwi. Badania te są konieczne dla sprecyzowania rozpoznania i ukierunkowania dalszej diagnostyki inwazyjnej, lub też dalszej obserwacji i leczenia zachowawczego - farmakologicznego.

Przychodnia Kardiologiczna jest ośrodkiem wysokospecjalistycznej kontroli i dalszej obserwacji pacjentów:

 • z wszczepionymi stymulatorami i kardiowerterami / defibrylatorami serca,
 • z wszczepionymi zastawkami serca,
 • po chirurgicznej rewaskularyzacji (CABG),
 • po przezskórnej angioplastyce i wieńcowej i wszczepianiu stentów wewnątrzwieńcowych,
 • ze złożonymi, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca,
 • po przezskórnej ablacji ognisk arytmii (również metodą CARTO),
 • z grupy zwiększonego ryzyka po zawale serca,
 • po zapaleniu mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia,
 • z kardiomiopatią przerostową lub rozstrzeniową,
 • z niewydolnością serca oporną na leczenie farmakologiczne.

Dla pacjentów leczonych w oddziałach kardiologii, elektrokardiologii i kardiochirurgii po wysokospecjalistycznych procedurach terapeutycznych niezwykle istotna jest możliwość kontynuacji opieki w warunkach ambulatoryjnych w tutejszej przychodni kardiologicznej.

Specjalistyczne badania diagnostyczne wykonywane w ramach porady:

 • usg serca,
 • ekg wysiłkowe,
 • holter EKG,
 • ocena funkcji i programowanie stymulatora i defibrylatora,
 • kontrola INR u pacjentów stosujących leczenie przeciwkrzepliwe,
 • kontrola gospodarki lipidowej,
 • inne w zależności od potrzeb: rtg klatki piersiowej, posiewy z ran pooperacyjnych, badania biochemiczne krwi, hormony tarczycy i inne.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
<