Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 8f69ad07005393b9a1a14240cdfd4136
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png d9464233b5ef281575ec908526d10c57

Wyszukiwarka oddziałów

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Rehabilitacji Leczniczej

 

ODDZIAŁ REHABILITACJI LECZNICZEJ

Lekarz  Kierujący  Oddziałem dr hab.n.med. Jacek Durmała
   
Pielęgniarka Oddziałowa Marzena Bajura     tel. 32 359 82 40
Sekretariat Oddziału Rehabilitacji tel. 32 359 81 68
  adres e-mail.: reh@gcm.pl
Dyżurka lekarska tel. 32  359 82 27
   
Informacja dotycząca przyjęcia na Oddział: telefonicznie 32 359 81 68
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: reh@gcm.pl
(proszę wysłać skan skierowania i dopisać nr tel. do kontaktu)
   

Droga dojścia do oddziału Rehabilitacji Leczniczej - link do filmu, planu i opisu drogi dojścia.
Droga dojścia do oddziału Rehabilitacji Leczniczej dla osób poruszających się na wózkach - link do filmu, planu i opisu drogi dojścia.
Droga dojścia do punktu przyjęć planowych do oddziałów specjalistycznych - film

 

Charakterystyka Oddziału Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacji Leczniczej działa w strukturach Szpitala od października 1999 roku.

 pacjentka w basenie wykonująca ćwiczenia pacjent wykonujący ćwiczenia  w sali ćwiczeń

Oddział dysponuje 42 łóżkami. Pacjenci przebywają w salach jedno-, dwu- lub kilkuosobowych. 

Wśród pacjentów dominują chorzy hospitalizowani w ramach profilu rehabilitacji ogólnoustrojowej:

  • po urazowym uszkodzeniu narządu ruchu,
  • po urazach wielonarządowych ze schorzeniami zwyrodnieniowymi,
  • po endoprotezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych,
  • po amputacjach naczyniowych i urazowych kończyn dolnych z urazowym uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Uwaga:

W celu prawidłowej kwalifikacji pacjentów na rehabilitację w Oddziale Rehabilitacji Leczniczej GCM, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 130/2016/DSOZ z dnia 30.12.2016 na skierowaniu należy:

  • w przypadku chorych leczonych operacyjnie – wskazać kod procedury ICD-9 zgodnie z złącznikiem nr 3a do Zarządzenia
  • w przypadku leczenia zachowawczego – wskazać kod procedury ICD-10 zgodnie z załącznikiem 3b do Zarządzenia

Do skierowania należy również dołączyć kserokopię Karty Informacyjnej.
Z uwagi na zapis w Zarządzeniu Prezesa NFZ dotyczący limitu czasowego do przyjęcia na rehabilitację od wypisu ze szpitala od 6 miesięcy, prosimy o rozważenie wypisywania skierowań odpowiednio wcześnie, po wypisaniu z oddziału, co umożliwi dotrzymanie terminu.
Treść Zarządzenia Prezesa NFZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie www.nfz.gov.pl w zakładce Zarządzenia Prezesa NFZ. 

WNIOSEK UZUPEŁNIAJĄCY- INFORMACJA O CHORYM SKIEROWANYM DO ODDZIAŁU REHABILITACJI LECZNICZEJ GCM - pdf 225 KB

Zatrudnieni w Oddziale lekarze otaczają opieką ambulatoryjną chorych w Poradni Rehabilitacyjnej.

Pracownicy Oddziału prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziałów Lekarskich SUM.

Zabacz również:

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Lekarze