Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Pneumonologii

 

Oddział Pneumonologii

 

Lekarz  Kierujący  Oddziałem prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
   
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Marzanna Przewoźnik
Sekretariat Oddziału tel/fax (032) 479 61 01
  adres e-mail: pneumonologia@gcm.pl
   
Ustalanie terminów przyjęć Oddział Pneumonologii : tel. 32/ 479 61 01
  Poradnia Pneumonologiczna: tel: 32 / 479 61 00

 

Charakterystyka Oddziału

Oddział Pneumonologii zlokalizowany jest w budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego, w bocznym skrzydle, na pierwszym piętrze, co zapewnia kameralną atmosferę oraz niezbędny w trakcie leczenia spokój. 
W skład oddziału wchodzi 21 łóżek szpitalnych, w tym 4-łóżkowa sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz pracownie diagnostyczne:

  • Badań Czynnościowych Układu Oddechowego,
  • Bronchoskopii,
  • Ultrasonografii,
  • Polisomnografii,
  • Badań Wysiłkowych.

Zespół leczący to grupa lekarzy, pielęgniarek i współpracujący konsultanci. Częścią zespołu są także doświadczeni lekarze innych dziedzin medycyny, którzy na stałe współpracują w procesie kompleksowego i wielospecjalistycznego leczenia.

Zakres usług medycznych

Oddział Pneumonologii udziela stacjonarnych, wysokospecjalistycznych świadczeń z zakresu chorób płuc oraz zapewnia możliwość specjalistycznych konsultacji dla chorych kierowanych z oddziałów szpitala oraz innych zakładów opieki zdrowotnej. W oparciu o własne pracownie oraz współpracę z innymi jednostkami szpitala oddział zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, chorób śródmiąższowych, niewydolności oddychania, zespołu obturacyjnego bezdechu we śnie, chorób infekcyjnych układu oddechowego, zatorowości płucnej, płynu w jamie opłucnowej, chorób nowotworowych i innych.

Pdf
Drukuj
Powrót
<