Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Onkologii

 

Oddział Onkologii

 

Lekarz  Kierujący  Oddziałem dr nauk med. Izolda Mrochen-Domin
  specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
   
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Beata Miczka
Sekretariat Oddziału tel/fax (032) 359 89 62
  adres e-mail: onkologia@gcm.pl
   
Ustalanie terminów przyjęć Oddział Onkologii : tel. 32/ 359 89 62
  Poradnia Onkologiczna: tel: 32 / 359 82 48

 

Charakterystyka Oddziału

 Oddział Onkologii zlokalizowany jest w budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego, w bocznym skrzydle, na pierwszym piętrze, co zapewnia kameralną atmosferę oraz niezbędny w trakcie leczenia spokój.Zespół leczący to grupa lekarzy-onkologów, pielęgniarek, psycholog i współpracujący konsultanci. Częścią zespołu są także doświadczeni lekarze innych dziedzin medycyny, którzy na stałe współpracują z onkologiami klinicznymi w procesie kompleksowego i wielospecjalistycznego leczenia nowotworów złośliwych.

 

 


Zakres usług medycznych

Oddział Onkologii prowadzi leczenie systemowe nowotworów złośliwych. Leczenie to obejmuje chemioterapię cytotoksyczną, hormonoterapię oraz leczenie ukierunkowane molekularnie (tzw. „celowane”). Integralną częścią opieki nad pacjentem nowotworowym jest terapia wspomagająca, zwalczanie bólu oraz leczenia powikłań chemioterapii. Swoje cele Oddział realizuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym zapewnia dostęp do najnowocześniejszych terapii onkologicznych, które w zależności od konieczności odbywają się w trybie stacjonarnym, co oznacza pobyt chorego w Oddziale przez kilka dni lub w trybie jednodniowym a także w ramach lecznictwa ambulatoryjnego, co dotyczy leków podawanych w formie doustnej.

W Oddziale Onkologii Pacjent ma zapewniony dostęp do nowoczesnych metod leczenia przeciwnowotworowego w następujących schorzeniach:

  • Raki piersi
  • Raki przewodu pokarmowego
  • Raki narządu rodnego
  • Raki układu moczowo-płciowego
  • Raki płuca i inne nowotwory złośliwe klatki piersiowej
  • Raki narządów głowy i szyi
  • Chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze
  • Mięsaki tkanek miękkich i kości
  • Czerniaki

W Oddziale Onkologii prowadzone są również badania kliniczne w obszarze m.in. raka jelita grubego, raka piersi.

  

Z uwagi na wielospecjalistyczny charakter leczenia nowotworów złośliwych, Oddział współpracuje z oddziałami zabiegowymi, zakładami radioterapii, ośrodkami przeszczepiania szpiku a także pracowniami PET i medycyny nuklearnej.

Wyposażenie Oddziału Onkologii należy do najnowocześniejszych w kraju. Oddział posiada tj. 19 łóżek stacjonarnych, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej oraz 8 mejsc do chemioterapii w ramach leczenia jednego dnia.

Chemioterapia podawana w formie dożylnej przebiega w komfortowych warunkach i z zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa dla chorego. W indywidualnych przypadkach podajemy chemioterapię dootrzewnową.

Oddział posiada własny aparat usg, co, umożliwia badanie przy łóżku chorego w sytuacji pilnej, ułatwia wykonanie drobnych zabiegów pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego. Badanie ultrasonograficzne jest także nieodzownym elementem konsultacji ginekologiczno-onkologicznych przeprowadzanych w Oddziale.

W czasie hospitalizacji w Oddziale Onkologii wykonywane są również zabiegi implantacji portów naczyniowych.

 Z uwagi na bardzo duży potencjał Szpitala, Pacjent leczony w Oddziale Onkologii ma zapewnioną wszelką, niezbędną specjalistyczną opiekę medyczną (kardiologiczną, neurologiczną, chirurgiczną, nefrologiczną), co gwarantuje kompleksowe leczenie i podnosi komfort życia leczonych Pacjentów. Chorzy leczeni w Oddziale mają dostęp do niezbędnych konsultacji oferowanych przez personel innych oddziałów ochojeckiego szpitala. Baza diagnostyczna szpitala, na którą składają się Zakład Radiologii, Zakład Endoskopii, Laboratorium Diagnostyczne, Pracownia Patomorfologiczna umożliwia precyzyjne i szybkie diagnozowanie chorób nowotworowych i powikłań leczenia onkologicznego.

W sytuacji niepokoju, napięcia czy smutku chory może skorzystać z opieki psychologa klinicznego. Sprzyja to pomyślnemu przebiegowi terapii i skutecznie pomaga choremu w radzeniu sobie z trudami leczenia, jest także wyrazem holistycznego modelu opieki nad pacjentem onkologicznym.

  UWAGA !        
Informacja dla pacjentów


W ramach Oddziału Onkologii pracuje "grupa wsparcia" dla personelu medycznego. Ścisła współpraca psychologa klinicznego z pracownikami Oddziału Onkologii oraz spotkania w ramach grupy wsparcia umożliwiają ograniczenie pojawienia się "zespołu wypalenia zawodowego", a co za tym idzie efektywniejszą pomoc dla leczonych pacjentów. 

 Poradniki dla pacjetnów

Dzięki uprzejmości Fundacji TAM I Z POWROTEM powstałej z potrzeby wspomożenia chorych na nowotwory pacjentów polskich szpitali udostępniamy Państwu poradniki:

seria: "Razem zwyciężymy raka"

      Gdy bliski choruje

Ból w chorobie nowotworowej Mój rodzic ma nowotwór. Radioterapia i Ty Moja rehabilitacja

Życie po nowotworze Gdy nowotwór powraca

seria : "Co warto wiedzieć"

 Rak płuca Rak skóry Leczenie celowane Rak nerki

 Przerzuty nowotworowe w kościach Rak gruczołu krokowego Rak piersi Rak jelita grubego

Rak trzonu macicy Rak jajnika Białaczka  Rak wątroby

Rak szyjki macicy Niedokrwistość Rak tarczycy Powikłania w leczeniu onkologicznym
 

Pdf
Drukuj
Powrót
<