Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg a49aa815ebf0731cb29cedca2dc2efb4
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 7a4bdb8af6004dc7c9e184a41f15806d

Wyszukiwarka oddziałów

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I METABOLICZYCH

 

Lekarz Kierujący Oddziałem prof. dr hab.n. med. Jan Duława
  specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, angiologii i hipertensjologii
   
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Edyta Michalec
Sekretariat tel/fax : (32) 25 23 593
  adres e-mail: metabol@gcm.pl
   
Ustalanie terminów przyjęć planowych                                        tel: (32) 359 82 97
   

Kontakt z lekarzem dyżurnym oddziału w nagłych sytuacjach poprzez Centralę Szpitala tel: (32) 359 80 00


 Charakterystyka Oddziału

 
Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych powstał 1 października 2000 roku. Stanowi bazę szpitalną dla Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Oddział dysponuje 44 łóżkami.

Ambicją zespołu lekarskiego jest podtrzymanie najlepszych tradycji szeroko pojętej interny. Ścisła współpraca ze wszystkimi oddziałami i zakładami Szpitala oraz stacją dializ pozwala na kompleksową diagnostykę i leczenie chorych.

  

Specjalistyczna działalność lecznicza obejmuje głównie:

 • Choroby nerek i układu moczowego (ostre uszkodzenie nerek, przewlekła choroba nerek, pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek, zakażenia układu moczowego, kamica moczowa, dna moczanowa)
 • Nerkowe powikłania układowych chorób tkanki łącznej
 • Zaburzenia gospodarki węglowodanowej (stany przedcukrzycowe, cukrzyca, powikłania cukrzycy)
 • Zaburzenia gospodarki lipidowej (hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia)
 • Choroby przemiany materii (m.in. otyłość, niedożywienie, dna moczanowa i inne)
 • Choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca,
 • niewydolność serca, miażdżyca, ostre i przewlekłe zespoły sercowo-nerkowe i nerkowo-sercowe)
 • Nadciśnienie tętnicze (pierwotne, wtórne, oporne na leczenie)
 • Układowe zapalenia naczyń (m.in. ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, eozynofilowe zapalenie naczyń, choroba Takayasu)
 • Choroby przewodu pokarmowego (choroby zapalne oraz zaburzenia czynnościowe przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit i trzustki, przewlekłe choroby wątroby)
 • Choroby układu endokrynnego (choroby przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, osteoporoza)
 • Ostre i przewlekłe zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (m.in. hipo- i hipernatremia, hipo- i hiperkalemia, hipo- i hiperkalcemia, kwasica nieoddechowa i inne)
 • Porady z zakresu zdrowego stylu życiu (zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, nastawienia i zachowań sprzyjających odchudzaniu)

W ramach leczenia nerkozastępczego stosuje się:

 • hemodializę
 • hemodiafiltrację
 • dializę otrzewnową (CADO i ADO)

Pracownie diagnostyczne:

 • Samodzielna Pracownia Diagnostyki Elektrokardiograficznej - nieinwazyjna diagnostyka chorób układu krążenia (24h monitorowanie ciśnienia tętniczego oraz EKG, próby wysiłkowe, ergospirometria)
 • Samodzielna Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej - badania UKG, USG (jamy brzusznej, tarczycy, szyi), USG Doppler tt. szyjnych i kręgowych, nerkowych oraz tt. i żył kończyn
 • Pracownia Spirometri

 
Rozwój kadry medycznej:

W ciągu 13 lat istnienia:

 • 15 lekarzy w niej zatrudnionych uzyskało specjalizację z zakresie chorób wewnętrznych,
 • 3 lekarzy- specjalizację z nefrologii,
 • 1 lekarz - specjalizację z kardiologii,
 • 2 lekarzy - specjalizację z hipertensjologii,
 • 1 lekarz - specjalizację z diabetologii,
 • 3 lekarzy - specjalizację z endokrynologii,
 • 1 lekarz - specjalizację z reumatologii,
 • 1 lekarz - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 6 lekarzy - stopień doktora nauk medycznych,


Główne obszary zainteresowań naukowych

 • patogeneza ostrej i przewlekłej niewydolności nerek oraz nadciśnienia tętniczego
 • zakażenia układu moczowego,
 • znaczenie wysiłku fizycznego w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy, chorób nerek i układu sercowo-naczyniowego
 • badania nad metabolizmem kości otyłych kobiet i mężczyzn oraz wpływem kuracji odchudzającej na zachowanie się wskaźników obrotu kostnego i gospodarki wapniowo-fosforanowej u tych chorych

 

 

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Lekarze