Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg c744139dec7fb351ea9ade927cc668a2
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 9f5707553351605bd035ff56555291ec

Wyszukiwarka oddziałów

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii

 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYŃ, ANGIOLOGII I FLEBOLOGII

Lekarz  Kierujący  Oddziałem prof. dr hab. n.med. Wacław Kuczmik
Sekretariat tel. 32 359 81 98
Pielęgniarka Oddziałowa dr n.med. Mariola Sznapka
  tel. 32 359 82 09
 Sekretariat Oddziału tel. 32 359 82 75
  adres e-mail: chirurgia@gcm.pl
   
Ustalanie terminów przyjęć 

telefonicznie 32 359 82 84
lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: chirugia@gcm.pl 
(proszę wysłać skan skierowania i dopisać nr tel. do kontaktu)

Droga dojścia do oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii - link do filmu, planu i opisu drogi dojścia
Droga dojścia do oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii dla osób poruszających się na wózkach - link do filmu, planu i opisu drogi dojścia
Droga dojścia do punktu przyjęć planowych do oddziałów specjalistycznych - film


Charakterystyka Oddziału

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii jest wiodącym ośrodkiem leczenia chorób naczyń w Polsce, w którym hospitalizowanych jest rocznie około 3000 chorych. W ramach 59 łóżkowego oddziału, dostępnych jest 6 łóżek intensywnej opieki medycznej, pracownia angiografii oraz dwie sale operacyjne z możliwością wykonywania zabiegów hybrydowych w zakresie chirurgii naczyń. Oddział dysponuje w pełni wyposażoną pracownią diagnostyki ultrasonograficznej oraz pracownią diagnostyki mikrokrążenia.


Zakres usług medycznych

W Oddziale wykonywanych jest ponad 2000 operacji rocznie. Wykwalifikowany zespół zapewnia stały dostęp do szerokiego spektrum procedur terapeutycznych w zakresie chirurgii naczyniowej, angiologii i chirurgii ogólnej.
Oddział pełni 24 godzinny dyżur dla chorych naczyniowych oraz pacjentów z chorobami chirurgicznymi.
W oddziale hospitalizowani i leczeni są pacjenci z tętniakami aorty brzusznej i piersiowej, chorzy z przewlekłym niedokrwieniem kończyn, chorzy ze zwężeniami tętnic szyjnych, pacjenci z innymi złożonymi patologiami naczyniowymi takimi jak rozwarstwienia aorty czy obrażenia naczyniowe.

  widok prof. W. Kuczmika, lekarza kierującego oddziałem wraz z krótką notką o bloku operacyjnym

Personel oddziału wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej w zakresie:

 • Tarczycy (wola, guzków, nowotworów)
 • Tętnic szyjnych (z śródoperacyjnym monitorowaniem przepływów mózgowych)
 • Śródpiersia (grasicy, nowotworów)
 • Przełyku (oparzenia, nowotwory)
 • Naczyń łuku aorty (zwężenia, niedrożności)
 • Aorty zstępującej (tętniaki, koarktacje)
 • Żołądka (owrzodzenia, nowotwory)
 • Wątroby (naczyniaki, nowotwory, przerzuty do wątroby)
 • Pęcherzyka żółciowego (tradycyjne i laparoskopowe)
 • Dróg żółciowych (kamica, nowotwory)
 • Trzustki (przewlekłe zapalenia, nowotwory)
 • Powikłania ostrego zapalenia trzustki (ropnie "open abdomen", torbiele)
 • Pełny zakres operacji jelit (pankolektomie, brzuszne resekcje i brzuszno - kroczowe amputacje odbytnicy)
 • Pęcherza moczowego (resekcje guzów z plastyką pęcherza wstawką jelitową)
 • Aorty brzusznej (tętniaki piersiowo - brzuszne, tętniaki brzuszne, niedrożności miażdżycowe)
 • Naczyń brzusznych (pnia trzewnego, tętnicy krezkowej, tętnice nerkowe, biodrowe)
 • Powikłania chirurgii naczyniowej (zakażenie protezy naczyniowej - leczone homograftem)
 • Operacje naczyniowe kończyn górnych i dolnych
 • Sympatektomie lędźwiowe i piersiowe (metodą tradycyjną lub torakoskopowo)
 • Urazy wielonarządowe
 • Urazy naczyniowe

 widok lekarzy oddziału chirurgii w czasie operacji na sali hybrydowej


Dzięki współpracy z innymi oddziałami GCM, oddział zapewnia kompleksową opiekę chorych z chorobami naczyń – w roku 2015 Górnośląskie Centrum Medyczne jako pierwszy w Polsce ośrodek otrzymał tytuł Centrum Naczyniowego (Vascular Center) nadany przez komisje akredytacyjną International Union of Angiology.


PRACOWNIA RADIOLOGII ZABIEGOWEJ


Kierownik dr n. med. Jacek Kostyra

Telefon 32/359 84 96

adres email angiografia@gcm.pl


Pracownia prowadzi badania w zakresie angiografii i angioplastyki tętnic obwodowych oraz endowaskularnego zaopatrzenia tętniaka aorty. Pracownia jest integralną częścią Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii. • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Wykonywane zabiegi

Lekarze