Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii

 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYŃ, ANGIOLOGII I FLEBOLOGII

 

Lekarz  Kierujący  Oddziałem prof. dr hab. n.med. Wacław Kuczmik
   
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Mariola Sznapka
Sekretariat Oddziału tel. (032) 35 98 198
  adres e-mail: chirurgia@gcm.pl
   
Ustalanie terminów przyjęć  tel.:( 032) 359 82 84


Charakterystyka Oddziału

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii jest wiodącym ośrodkiem leczenia chorób naczyń w Polsce, w którym hospitalizowanych jest rocznie około 3000 chorych. W ramach 60 łóżkowego oddziału, dostępny jest 14 łóżkowy pododdział intensywnej opieki pooperacyjnej, pracownia angiografii oraz dwie sale operacyjne z możliwością wykonywania zabiegów hybrydowych w zakresie chirurgii naczyń. Oddział dysponuje w pełni wyposażoną pracownią diagnostyki ultrasonograficznej oraz pracownią diagnostyki mikrokrążenia.


Zakres usług medycznych

W Oddziale wykonywanych jest ponad 2000 operacji rocznie. Wykwalifikowany zespół zapewnia stały dostęp do szerokiego spektrum procedur terapeutycznych w zakresie chirurgii naczyniowej, angiologii i chirurgii ogólnej.
Oddział pełni 24 godzinny dyżur dla chorych naczyniowych oraz pacjentów z chorobami chirurgicznymi.
W oddziale hospitalizowani i leczeni są pacjenci z tętniakami aorty brzusznej i piersiowej, chorzy z przewlekłym niedokrwieniem kończyn, chorzy ze zwężeniami tętnic szyjnych, pacjenci z innymi złożonymi patologiami naczyniowymi takimi jak rozwarstwienia aorty czy obrażenia naczyniowe.

 

Personel oddziału wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej w zakresie:

 • Tarczycy (wola, guzków, nowotworów)
 • Tętnic szyjnych (z śródoperacyjnym monitorowaniem przepływów mózgowych)
 • Śródpiersia (grasicy, nowotworów)
 • Przełyku (oparzenia, nowotwory)
 • Naczyń łuku aorty (zwężenia, niedrożności)
 • Aorty zstępującej (tętniaki, koarktacje)
 • Żołądka (owrzodzenia, nowotwory)
 • Wątroby (naczyniaki, nowotwory, przerzuty do wątroby)
 • Pęcherzyka żółciowego (tradycyjne i laparoskopowe)
 • Dróg żółciowych (kamica, nowotwory)
 • Trzustki (przewlekłe zapalenia, nowotwory)
 • Powikłania ostrego zapalenia trzustki (ropnie "open abdomen", torbiele)
 • Pełny zakres operacji jelit (pankolektomie, brzuszne resekcje i brzuszno - kroczowe amputacje odbytnicy)
 • Pęcherza moczowego (resekcje guzów z plastyką pęcherza wstawką jelitową)
 • Aorty brzusznej (tętniaki piersiowo - brzuszne, tętniaki brzuszne, niedrożności miażdżycowe)
 • Naczyń brzusznych (pnia trzewnego, tętnicy krezkowej, tętnice nerkowe, biodrowe)
 • Powikłania chirurgii naczyniowej (zakażenie protezy naczyniowej - leczone homograftem)
 • Operacje naczyniowe kończyn górnych i dolnych
 • Sympatektomie lędźwiowe i piersiowe (metodą tradycyjną lub torakoskopowo)
 • Urazy wielonarządowe
 • Urazy naczyniowe

 


Dzięki współpracy z innymi oddziałami Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7, oddział zapewnia kompleksową opiekę chorych z chorobami naczyń – w roku 2015 Górnośląskie Centrum Medyczne jako pierwszy w Polsce ośrodek otrzymał tytuł Centrum Naczyniowego (Vascular Center) nadany przez komisje akredytacyjną International Union of Angiology. 


PRACOWNIA RADIOLOGII ZABIEGOWEJ


Kierownik dr n. med. Jacek Kostyra

Telefon 32/359 84 96

adres email angiografia@gcm.pl


Pracownia prowadzi badania w zakresie angiografii i angioplastyki tętnic obwodowych oraz endowaskularnego zaopatrzenia tętniaka aorty. Pracownia jest integralną częścią Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii.

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
<