Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII

I INTENSYWNEJ TERAPII Z NADZOREM KARDIOLOGICZNYM

   
Lekarz Kierujący Oddziałem prof. dr hab.n.med. Ewa Kucewicz-Czech
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem  
dr n. med. Wojciech A. Rychlik
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Barbara Korzeń
Sekretariat Oddziału tel./fax (32) 359 85 94
  tel. (32) 359 8648, (32) 359 8659
  adres e-mail oitk@gcm.pl
   

Charakterystyka Oddziału

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym (OAiITzNK) powstał w grudniu 1986 roku, jako jeden z pierwszych oddziałów GCM pod nazwą Oddział Intensywnej Opieki ( następnie Terapii) Kardiologicznej.

Oddział liczy 22 stanowiska wyposażone w wysokospecjalistyczną, najnowszej generacji aparaturę medyczną. Poprzez wykonywanie pełnego zakresu procedur z zakresu intensywnej terapii oraz utrzymywanie wysokiego standardu opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, zapewnia chorym w stanie zagrożenia życia optymalne warunki leczenia i opieki.

OAiITz NK jest oparty na koncepcji centralnej konsoli, umożliwiającej szybką reakcję dzięki bezpośredniemu stałemu nadzorowi prowadzonemu przez posiadający najwyższe kwalifikacje personel pielęgniarski, jak i poprzez obserwację części stanowisk za pomocą kamer. Oddział posiada także izolatkę z osobnym węzłem sanitarnym, co pozwala na bezpieczne i skuteczne leczenie ciężkich zakażeń, w tym wstrząsu septycznego także z zastosowaniem ECMO (pozaustrojowej oksygenacji krwi )

Personel Oddziału stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii z wieloletnim doświadczeniem i inni współpracujący specjaliści: kardiolodzy, kardiochirurdzy, neurolodzy, chirurdzy, radiolodzy oraz doświadczeni i wykwalifikowani fizjoterapeuci. Wśród personelu lekarskiego są specjaliści leczenia bólu, co gwarantuje pacjentom optymalne łagodzenie dolegliwości we wczesnym okresie pooperacyjnym.

W czasie pełnionych 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku ostrych dyżurów, zespół OAiIT z NK niesie pomoc zarówno chorym trafiającym prosto z karetki reanimacyjnej do Izby Przyjęć GOK, jak i pacjentom Oddziałów Kardiologii, Elektrokardiologii, Kardiochirurgii i Chirurgii naszego ośrodka.


Główne wskazania do hospitalizacji w OAiIT z NK to:

 • stan po zatrzymaniu krążenia (niezależnie od przyczyny )
 • ciężka niewydolność układu oddechowego wymagająca sztucznej wentylacji płuc
 • ostra niewydolność układu krążenia,
 • powikłania zawału serca,
 • zaawansowane zaburzenia rytmu i przewodzenia,
 • wstrząs oraz ostra niewydolność wielonarządowa, w tym nerek.


Do zadań lekarze anestezjologów z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym należy także:

 • zapewnienie bezpieczeństwa inwazyjnych procedur kardiologicznych.
 • znieczulenie i nadzór chorych w trakcie implantacji defibrylatorów i CRT, usuwania elektrod wewnątrzsercowych i innych zabiegów
 • konsultacje anestezjologiczne i z zakresu intensywnej terapii chorych z Oddz. Kardiologii GOK.


Szczególne pole zainteresowań naszego Zespołu stanowi

 • leczenie nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Skuteczność reanimacji zwiększamy poprzez autorskie szkolenia z pierwszej pomocy w ramach wewnątrzszpitalnego systemu ratunkowego oraz stosowanie najnowszych technologii wspomagających RKO ( LUKAS, True CPR).
 • poprawa wyników leczenia chorych po resuscytacji osiągamy m.in. poprzez wprowadzanie (jako pierwszy ośrodek w Polsce) nowoczesnych metod leczenia, takich jak: łagodna hipotermia terapeutyczna (ochładzanie chorego do 33 st C w po NZK )
 • zwiększenie szansy chorych na wybudzenie poprzez intensywną rehabilitację bodźcową (tzw. stymulacja polisensoryczna)


Pracownicy Oddziału są także twórcami istniejącej od 2009 r. ogólnopolskiej inicjatywy „Ratuj z sercem”.

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
<