Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 76b3b9be47ece088eee764e336acc096
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png fd07053bf4674dd63ab9911151460d30

Wyszukiwarka oddziałów

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Kardiochirurgii

 

ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII

 

Lekarz Kierujący Oddziałem                prof.dr hab.n.med. Marek Deja
   
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Elżbieta Zaczyk
Sekretariat Oddziału tel. (32) 359 86 44, (32) 252 60 93
  adres e-mail: kkch2@gcm.pl

 
Ustalanie terminu przyjęcia odbywa się po wcześniejszej konsultacji i zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu przez lekarza w Poradni Kardiochirurgicznej

UWAGA!
Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji w Poradni. Każdy pacjent, który zgłosi się w danym dniu jest przyjęty.

 

 Charakterystyka Oddziału

Oddział pełni 24 godzinny ostry dyżur dla przypadków nagłych pęknięcia tętniaka lub rozwarstwienia aorty piersiowej i piersiowo-brzusznej.

Oddział Kardiochirurgii zatrudnia wykwalifikowany zespół lekarski, który we współpracy z zespołem pielęgniarskim oraz kardioanestezjologicznym zapewnia stałą specjalistyczną opiekę chorym na serce.

 

Oddział dysponuje:

 • 6 nowoczesnymi salami operacyjnymi,
 • 74 łóżkami, w tym: 16 łóżkami intensywnej opieki medycznej
 • bogatym zapleczem diagnostyczno - leczniczym
 • nowoczesnym sprzętem do wykonywania operacji małoinwazyjnych,
 • nowoczesną pracownią echokardiografii,
 • sprzętem do hemofiltracji.

 Zakres działalności leczniczej

W Oddziale Kardiochirurgii wykonywane są wszystkie typy operacji u chorych na serce.

 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej pomostowanie naczyń wieńcowych wykonywane przy użyciu technik małoinwazyjnych bez użycia krążenia pozaustrojowego: OPCAB i MIDCAB,
 • operacyjne leczenie wad zastawkowych serca: wymiany i naprawy zastawek serca,
 • korekty wady zastawki mitralnej technikami małoinwazyjnymi,
 • wymiana zastawki aortalnej na zastawki bezstentowe,
 • operacyjne leczenie wad wrodzonych serca u dorosłych,
 • chirurgia aorty,
 • leczenie chirurgiczne zaburzeń rytmu,
 • chirurgiczne leczenie niewydolności lewej komory.
 • przezskórne wszczepianie zastawki aortalnej we współpracy z Kardiologami
 • zamykanie przecieków okołozastawkowych

      

 

U wszystkich chorych żyłę niezbędną do wykonania pomostów wieńcowych pobiera się metodami małoinwazyjnymi, w tym również najnowocześniejszymi metodami endowizyjnymi, pozwalającymi na zmniejszenie cięcia chirurgicznego do kilku cm.

 

 


Chirurgia naczyń wieńcowych

Oddział Kardiochirurgii jako pierwszy w Polsce zainicjował w 1996 roku program chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej bez użycia krążenia pozaustrojowego i kontynuuje go do chwili obecnej.


Chirurgia wad zastawkowych

Oddział Kardiochirurgii jako pierwszy w Polsce zainicjował program korekty wady mitralnej technikami małoinwazyjnymi. W Oddziale zainteresowania skupiają się na chirurgii naprawczej w wadach zastawkowych, w tym również w niedokrwiennej niedomykalności mitralnej. Oddział ściśle współpracuje z pracownią echokardiografii, dysponuje możliwością nowoczesnej diagnostyki echograficznej, również w technice przezprzełykowej i śródoperacyjnej.

 

Oddział Kardiochirurgii współpracuje z ośrodkami zagranicznymi, w których asystenci Kliniki odbywają staże kliniczne:

 • Oddział Kardiotorakochirurgii w Leicester - Wielka Brytania,
 • Oddział Chirurgii Serca, Naczyń i Klatki Piersiowej Katolickiego Uniwersytetu Leuven Bruksela - Belgia,
 • Oddział Kardiotorakochirurgii w Leiden (Holandia),
 • Oddział Kardiotorakochirurgii w Cardiff (UK)

 


 

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Wykonywane zabiegi

Lekarze