Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg f087726efcfda8e2c37f20b76a3dd1de
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png ecef2756d207e0a3653317691b9e46c4

Wyszukiwarka oddziałów

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

III Oddział Kardiologii

 

III ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 

Lekarz Kierujący Oddziałem
prof. dr hab.n.med. Wojciech Wojakowski
  Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
   
z-ca Ordynatora dr n.med Tomasz Pawłowski
   
Pielęgniarka Oddziałowa Izabela Felińska-Kobus
Sekretariat III Oddziału tel.fax (32) 359 86 90
  adres e-mail : kk3@gcm.pl
   
Ustalanie terminów przyjęć                       tel. (32) 359 86 92
   

 

 Charakterystyka Oddziału

Oddział posiada 46 łóżek, w tym 6 łóżek intensywnej opieki medycznej.

Wyodrębniony sześciołóżkowy odcinek Intensywnej Terapii Kardiologicznej dysponuje możliwością monitorowania hemodynamicznego, czasowej stymulacji serca i wspomagania krążenia za pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.


Tryb przyjęć

Pacjenci w zależności od stanu klinicznego są przyjmowani do Oddziału w 3 trybach:

 • ostrym (natychmiastowo)
 • pilnym
 • planowym


Zespół lekarski przeprowadza konsultacje kardiologiczne pacjentów okolicznych Szpitali oraz pacjentów ambulatoryjnych w Przychodni Kardiologicznej.

Rocznie na Oddziale leczonych jest ponad 3000 chorych ze wszystkimi chorobami układu krążenia.

Oddział dysponuje własną Pracownią Echokardiografii i Pracownią Badań Czynnościowych i korzysta z centralnego Zakładu Kardiologii Inwazyjnej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej.


Oddział współpracuje ze wszystkimi Oddziałami i Zakładami Szpitala, a w szczególności z:

 
Zakres działalności leczniczej

 • Ostre zespoły wieńcowe, w tym:
  • zawał serca z uniesieniem odcinka ST
  • zawał serca bez uniesienia odcinka ST
  • niestabilna choroba wieńcowa
 • Stabilna choroba wieńcowa
 • Niewydolność serca
 • Wady zastawkowe serca
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Bloki serca i zaburzenia przewodzenia
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Kardiomiopatie
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • Choroby osierdzia
 • Zatorowość płucna
 • Wrodzone wady serca u dorosłych
 • Inne choroby serca i naczyń


Typowe procedury diagnostyczne

 • EKG
 • Próba wysiłkowa – EKG wysiłkowe i test zużycia tlenu
 • Monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera
 • Echokardiografia – przezklatkowa, przezprzełykowa, obciążeniowa
 • Cewnikowanie serca
 • Angiografia tętnic wieńcowych (koronarografia)
 • Wewnątrznaczyniowe badanie ultradźwiękowe tętnic wieńcowych (IVUS)
 • Optyczna tomografia koherencyjna tętnic wieńcowych (OCT)
 • Angiografia wszystkich obszarów naczyniowych
 • Tomografia komputerowa serca i naczyń (CT)
 • Badanie serca i naczyń metoda rezonansu magnetycznego (NMR)
 • Diagnostyka laboratoryjna chorób serca – pełny zakres


Typowe procedury lecznicze

 • Angioplastyka tętnic wieńcowych
 • Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej i mitralnej
 • Implantacja zastawek aortalnych metodą przezskórną i przezkoniuszkową
 • Przezskórna naprawa niedomykalności mitralnej metodą Mitraclip
 • Zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych i międzykomorowych
 • Zamykanie przecieków okołozastawkowych
 • Ablacja alkoholowa w kardiomiopatii przerostowej
 • Stentowanie tętnic łuku aorty
 • Zamykanie uszka lewego przedsionka
 • Kardiowersja elektryczna
 • Implantacja kardiowerterów-defibrylatorów
 • Implantacja rozruszników

    

Oddział realizuje pełny zakres świadczeń medycznych w kardiologii. Specjalizuje się w kardiologii interwencyjnej, wykonując całe spectrum zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych na tętnicach wieńcowych, przezskórne zamknięcia uszka lewego przedsionka i ubytków międzyprzedsionkowych, a także zabiegi unikalne – np. zamykanie przecieków okołozastawkowych. We współpracy z Oddziałem Kardiochirurgii zespół Oddziału wykonuje wszczepienia zastawki aortalnej drogą przezskórną i przezkoniuszkową, a także interwencje na zastawce mitralnej. W Oddziale prowadzone są liczne badania naukowe, zarówno własne, jak i wieloośrodkowe.

Zakład prowadzi pełną diagnostykę kardiologiczną przy użyciu tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (NMR)

 

 link : Działalność naukowa

 

 

 

 

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Wykonywane zabiegi

Lekarze