Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg b917b74e47bd200dfa0cca4051e364f5
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png deb0bf0127a56bf64710d107815d408e

Wyszukiwarka oddziałów

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

I Oddział Kardiologii

 

I ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 

Lekarz Kierujący  Oddziałem
prof.dr hab.n.med. Katarzyna Mizia - Stec
   
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Agnieszka Tolarczyk
Sekretariat I Oddziału tel. (32) 359 88 90, (32) 359 87 29
  fax (32) 252 36 58
 

adres e-mail: kk1@gcm.pl

Ustalanie terminów przyjęć                            tel. 32 / 359 87 35
   
zobacz także:http://1klinkard.sum.edu.pl

 

Charakterystyka Oddziału

Wysokospecjalistyczny Oddział Kardiologiczny, 3-go stopnia referencyjności, posiada 46 łóżek (w tym 6 łóżek intensywnej opieki medycznej), dysponuje doświadczoną kadrą specjalistyczną lekarzy i pielęgniarek oraz zapleczem aparaturowym dla diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz możliwościami terapii zarówno zachowawczej jak i kardiologii interwencyjnej.

    

Zakres usług medycznych

 
1. Diagnostykę nieinwazyjną układu krążenia:

 • badanie echokardiograficzne (przezklatkowe, przezprzełykowe, badania obrazowe 3D, testy czynnościowe),
 • ultrasonografia tętnic obwodowych (szyjnych, kończyn dolnych)
 • ultrasonografia układu żylnego
 • ulltrasonograficzna ocena funkcji śródbłonka
 • testy wysiłkowe,
 • 24h EKG metodą Holtera, w tym Holter 12-odprowadzeniowy (analiza arytmii, zmienność rytmu serca, późne potencjały)
 • analiza 7 dniowa arytmi, 14-dniowe telemetryczne monitorowanie EKG, rejestratory zdarzeń
 • 24h monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera
 • sprawdzanie funkcji rozruszników, kadiowerterów defibrylatorów

2. Diagnostykę inwazyjną układu krążenia:

 • koronarografia (w tym badania IVUS i FFR),
 • wentrykulografia,
 • pomiary ciśnień bez i z wykonaniem prób odwracalności,
 • biopsja serca,
 • wspomaganie mechaniczne serca - kontrapulsacja wewnątrzaortalna,
 • elektroda endokawitarna
 • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca

3. Wysokospecjalistyczne metody terapii kardiologii interwencyjnej, takie jak:

 • przezskórna plastyka wieńcowa (także wielonaczyniowa, pnia LTW),
 • implantacja stentów,
 • przezskórna walwuloplastyka zastawek mitralnej oraz aortalnej,
 • zabiegi przezskórne implantacji zastawek aortalnych w zespołach z kardiochirurgami,
 • denerwacja tętnic nerkowych w nadciśnieniu tętniczym opornym na farmakoterapię,
 • zabiegi przezskórne w strukturalnych chorobach serca,
 • angioplastyka tętnic szyjnych i podobojczykowych w szczególnych wskazaniach,
 • ablacja RF mięśnia sercowego w zaburzeniach rytmu metodą klasyczną oraz przy użyciu systemów elektroanatomicznych 3D, tj. CARTO 3 lub EnSiteNavX, krioablacja,
 • implantacja rozruszników, implantacja kardiowerterów- defibrylatorów serca, w tym z opcją resynchronizacji.


I Oddział Kardiologii jest także jednym z trzech ośrodków na Śląsku zajmującym się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego. Realizacja tego leczenia jest możliwa w ramach Programu Lekowego NFZ.

Szczególną specjalnością jest diagnostyka i terapia zaburzeń rytmu serca, obejmująca inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca, ablację serca (pierwszy zabieg w Polsce) i wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów serca (pierwszy zabieg w Polsce), urządzeń CRT.

 

Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EPS)

jest odmianą cewnikowania serca, które pozwala na precyzyjne określenie mechanizmu większości arytmii (szczególnie nadkomorowych) i jest nieodzownym wstępem do procedur terapeutycznych, takich jak ablacja, czy wszczepienie kardiowertera defibrylatora serca.

 


Przezskórna ablacja mięśnia sercowego
to nowoczesna i skuteczna metoda, pozwalająca na eliminację w czasie cewnikowania serca substratu arytmii i trwałe wyleczenie pacjenta. Metoda ta znajduje główne zastosowanie w tachyarytmiach nadkomorowych u chorych z częstoskurczem węzłowym nawrotnym, z zespołem WPW, częstoskurczami przedsionkowymi, trzepotaniem przedsionków, a także z migotaniem przedsionków, gdy farmakologiczna kontrola częstości rytmu komór jest niezadawalająca oraz w niektórych postaciach częstoskurczu komorowego.

Automatyczny kardiowerter - defibrylator serca jest wszczepialnym urządzeniem ratującym życie, stosowanym u chorych po przebytym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór, u chorych z niestabilnym hemodynamicznie utrwalonym częstoskurczem komorowym lub z częstoskurczem opornym na leki przeciwarytmiczne, a także w prewencji pierwotnej u chorych z wysokim ryzykiem nagłego zgonu sercowego.

I Oddział Kardiologii dysponuje pełnym zakresem technik ablacyjnych, w tym również najnowocześniejszymi systemami do elektroanatomicznego mapowania serca (CARTO 3, EnSiteNavX) bez użycia promieni rentgenowskich, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegu dla personelu i chorego.

 

 

 

 

 

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Wykonywane zabiegi

Lekarze