Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 13b2b603966014f199d791128bf6ee54
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png e7b01fc3621e9a7fecc6a78a8c31f0b7

Wyszukiwarka oddziałów

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

I Oddział Kardiologii


I ODDZIAŁ KARDIOLOGII


Lekarz Kierujący  Oddziałem
prof.dr hab.n.med. Katarzyna Mizia - Stec
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Agnieszka Tolarczyk
Sekretariat I Oddziału tel. 32 359 88 90, 32 359 87 29
  fax 32 252 36 58
 

adres e-mail: kk1@gcm.pl

Ustalanie terminów przyjęć                       
 • informacja telefoniczna w sprawie przyjęć 32 359 87 35
 • drogą mailową na adres: kk1@gcm.pl 
  (proszę wysłać skan skierowania i dopisać nr tel. do kontaktu)
 • listownie na adres:
  I Oddział Kardiologii - sekretariat - pok. 318
  GCM im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach.
  ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice ;
  prosimy podać numer telefonu kontaktowego

w okresie pandemii preferowana pośrednia forma kontaktu (listownie, elektronicznie)

Droga dojścia do I Oddziału Kardiologii - link do filmu, planu i opis - przekierowanie do zakładki Plan Szpitala
Droga dojścia do punktu przyjęć planowych do oddziałów kardiologicznych oraz wejście do szpitalnego oddziału ratunkowego dla pacjentów kardiologicznych - film - przekierowanie do strony YouTube

 Charakterystyka Oddziału

Wysokospecjalistyczny Oddział Kardiologiczny, 3-go stopnia referencyjności, posiada 46 łóżek, dysponuje doświadczoną kadrą specjalistyczną lekarzy i pielęgniarek oraz zapleczem aparaturowym dla diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej oraz możliwościami terapii zarówno zachowawczej jak i kardiologii interwencyjnej.

    obrazek przedstawiający trzech rozmawiających lekarzy    widok dwóch lekarzy w trakcie badania obrazowego

Zakres usług medycznych

 1. Diagnostykę nieinwazyjną układu krążenia:

 • badanie echokardiograficzne (przezklatkowe, przezprzełykowe, badania obrazowe 3D, testy czynnościowe),
 • ultrasonografia tętnic obwodowych (szyjnych, kończyn dolnych)
 • ultrasonografia układu żylnego
 • ulltrasonograficzna ocena funkcji śródbłonka
 • testy wysiłkowe,
 • 24h EKG metodą Holtera, w tym Holter 12-odprowadzeniowy (analiza arytmii, zmienność rytmu serca, późne potencjały)
 • analiza 7 dniowa arytmi, 14-dniowe telemetryczne monitorowanie EKG, rejestratory zdarzeń
 • 24h monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera
 • sprawdzanie funkcji rozruszników, kadiowerterów defibrylatorów

2. Diagnostykę inwazyjną układu krążenia:

 • koronarografia (w tym badania IVUS i FFR),
 • wentrykulografia,
 • pomiary ciśnień bez i z wykonaniem prób odwracalności,
 • biopsja serca,
 • wspomaganie mechaniczne serca - kontrapulsacja wewnątrzaortalna,
 • elektroda endokawitarna
 • inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca

3. Wysokospecjalistyczne metody terapii kardiologii interwencyjnej, takie jak:

 • przezskórna plastyka wieńcowa (także wielonaczyniowa, pnia LTW),
 • implantacja stentów,
 • przezskórna walwuloplastyka zastawek mitralnej oraz aortalnej,
 • zabiegi przezskórne implantacji zastawek aortalnych w zespołach z kardiochirurgami,
 • denerwacja tętnic nerkowych w nadciśnieniu tętniczym opornym na farmakoterapię,
 • zabiegi przezskórne w strukturalnych chorobach serca,
 • angioplastyka tętnic szyjnych i podobojczykowych w szczególnych wskazaniach,
 • ablacja RF mięśnia sercowego w zaburzeniach rytmu metodą klasyczną oraz przy użyciu systemów elektroanatomicznych 3D, tj. CARTO 3 lub EnSiteNavX, krioablacja,
 • implantacja rozruszników, implantacja kardiowerterów- defibrylatorów serca, w tym z opcją resynchronizacji.


I Oddział Kardiologii jest także jednym z trzech ośrodków na Śląsku zajmującym się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego. Realizacja tego leczenia jest możliwa w ramach Programu Lekowego NFZ.

Szczególną specjalnością jest diagnostyka i terapia zaburzeń rytmu serca, obejmująca inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca, ablację serca (pierwszy zabieg w Polsce) i wszczepianie kardiowerterów - defibrylatorów serca (pierwszy zabieg w Polsce), urządzeń CRT.

Oddział prowadzi również diagnostykę choroby Fabry’ego, umożliwia kwalifikację i specjalistyczną terapię choroby w ramach programu lekowego finansowanego przez NFZ.

 Lekarka siedząca bokiem wykonująca leżącemu pacjentowi badanie USG

Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EPS)

jest odmianą cewnikowania serca, które pozwala na precyzyjne określenie mechanizmu większości arytmii (szczególnie nadkomorowych) i jest nieodzownym wstępem do procedur terapeutycznych, takich jak ablacja, czy wszczepienie kardiowertera defibrylatora serca.

 


Przezskórna ablacja mięśnia sercowego
to nowoczesna i skuteczna metoda, pozwalająca na eliminację w czasie cewnikowania serca substratu arytmii i trwałe wyleczenie pacjenta. Metoda ta znajduje główne zastosowanie w tachyarytmiach nadkomorowych u chorych z częstoskurczem węzłowym nawrotnym, z zespołem WPW, częstoskurczami przedsionkowymi, trzepotaniem przedsionków, a także z migotaniem przedsionków, gdy farmakologiczna kontrola częstości rytmu komór jest niezadawalająca oraz w niektórych postaciach częstoskurczu komorowego.

Automatyczny kardiowerter - defibrylator serca jest wszczepialnym urządzeniem ratującym życie, stosowanym u chorych po przebytym zatrzymaniu krążenia w mechanizmie migotania komór, u chorych z niestabilnym hemodynamicznie utrwalonym częstoskurczem komorowym lub z częstoskurczem opornym na leki przeciwarytmiczne, a także w prewencji pierwotnej u chorych z wysokim ryzykiem nagłego zgonu sercowego.

I Oddział Kardiologii dysponuje pełnym zakresem technik ablacyjnych, w tym również najnowocześniejszymi systemami do elektroanatomicznego mapowania serca (CARTO 3, EnSiteNavX) bez użycia promieni rentgenowskich, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegu dla personelu i chorego.

Uwaga!
Informacja dla lekarzy kierujących pacjentów z przewlekłą chorobą płuc (pochp, chorobą śródmiąższową, przewlekłą niewydolnością oddechową) do oddziału kardiologii celem diagnostyki nadciśnienia płucnego.

Celem przyśpieszenia kwalifikacji pacjenta do przyjęcia jak również odpowiedniego określenia jego pilności przed kwalifikacją do przyjęcia pacjenta należy, wypełnić ankietę- pdf.212 KB i przesłać ją do oddziału kardiologii na adres kk1@gcm.pl

W wybranych przypadkach przyjęcie może wymagać osobistej konsultacji w przyklinicznej poradni kardiologicznej i oddziału kardiologii. Na konsultacji celem sprawnej kwalifikacji do przyjęcia pacjent powinien mieć aktualne badania: hrct, spirometrię, dlco i nt-pro-bnp.

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Wykonywane zabiegi

Lekarze