Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 050d3540ee834ac24d1ed4ff032dbf60
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 4cb25e0d0431c87f9a3af19f11216aa8

16-17 października 2015 r. - Konferencja dla lekarzy „Postępy w arytmologii i elektroterapii”

27.08.2015
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Relacja z konferencji

W dniach 16-17.10.2015 odbyła się druga już edycja konferencji „Postępy w arytmologii i elektroterapii”. Konferencja została przygotowana, podobnie jak w ubiegłym roku, przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.  Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była, kierująca Katedrą, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec.


Patronami honorowymi konferencji byli Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Prezydent Katowic Marcin Krupa. Z uwagi na zakres tematyki oraz obecność wybitnych ekspertów
w dziedzinie kardiologii Konferencja uzyskała patronat trzech ważnych sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcji Echokardiografii oraz Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca.

Warsztaty odbyły się w Hotelu Qubus, wsparcie organizacyjne dała firma Business Service Galop, zapewniło to profesjonalną obsługę, również multimedialną. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 lekarzy, wśród których byli zarówno kardiolodzy, jak i interniści i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykładowcy, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w Konferencji, to  czołowi eksperci
zzakresu kardiologii, a zwłaszcza arytmologii oraz elektrofizjologii inwazyjnej, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny spotkania. Wśród zaproszonych ekspertów byli, m.in.:

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak (Szczecin) - konsultant krajowy z zakresu kardiologii

Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza (Katowice)

Dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz prof. nadzw. (Łódź)

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz. (Łódź)  

Dr n. med. Anetta Lasek-Bal (Katowice)- neurolog (Katowice)

Dr hab. n. med. Marek Krzystanek- psychiatra (Katowice)

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek (Łódź)

Prof. dr hab. n. med. med. Anetta Undas (Kraków) - redaktor naczelny Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej

Dr hab. n. med. Artur Fuglewicz (Wrocław)

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior (Katowice)

Dr hab. n. med. Oskar Kowalski (Zabrze) - przewodniczący Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca PTK

Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)

Warsztaty obejmowały 7 sesji dydaktycznych oraz część praktyczną - warsztatową. Tematyka  sesji dydaktycznych uwzględniała nowatorskie podejście do diagnostyki i leczenia zaburzeń rymu serca.  Wśród analizowanych tematów znalazły się nowości z zakresu elektrokardiograficznej diagnostyki nieinwazyjnej oraz najnowsze metody obrazowania stosowane w arytmologii i elektroterapii. Eksperci przedstawili, zasady kwalifikacji do ablacji arytmii, zwracając uwagę na te postacie arytmii, w których leczenie inwazyjne jest metodą pierwszego wyboru. Jedna z sesji poświęcona była problematyce bezobjawowych zaburzeń rytmu serca oraz ich znaczeniu w ocenie ryzyka wystąpienia nagłego zgonu sercowego. Ciekawą była sesja omawiająca problem utrat przytomności. Analizowano problem utrat przytomności w odniesieniu do wieku pacjentów, zaburzeń metabolicznych, a uczestnicy mogli poznać punkt widzenia zarówno kardiologa, jak i neurologa. W powiązaniu z tą tematyką przestawiono problem zaburzeń przewodzenia w schorzeniach infekcyjnych i zapalnych, co ma istotne znaczenie praktyczne, a wiedza n ten temat jest ograniczona. W odrębnej sesji, omówiono praktyczne aspekty prewencji udaru mózgu w migotaniu przedsionków, zwracając szczególną uwagę na zmiany jakie zaszły w tej terapii w ostatnich kilkunastu miesiącach.
W trakcie konferencji można było również wysłuchać ciekawego wykładu przedstawiającego psychologiczne i psychiatryczne problemy, z jakimi spotkać się można u chorych z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem. W ostatniej sesji zatytułowanej: „Co nowego od ostatnich warsztatów” przedstawiono kilka ciekawych przypadków klinicznych leczonych w I Katedrze i Klinice Kardiologii w ciągu ostatniego roku, które wymagały podejmowania trudnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych, nierzadko wychodzących  poza aktualnie obowiązujące wytyczne postępowania.

Bardzo ciekawym, uzupełnieniem wykładów były zajęcia praktyczne - warsztatowe. W ich czasie prezentowano zapisy EKG, o różnym poziomie trudności, a uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy odpowiadając na zadawane pytania.     

Równocześnie z warsztatami EKG odbył się kurs dla pielęgniarek i techników medycznych, dotyczył on  również zagadnień elektrokardiografii, w tym przypadku zapisów EKG u chorych
z implantowanym urządzeniem (stymulator, kardiowerter-defibrylator, stymulator resynchronizujący).

Należy podkreślić, że we wszystkich sesjach uczestnicy spotkania mieli możliwość udziału
w dyskusji, z której chętnie korzystali. Równocześnie w trakcie całej Konferencji dostępny był system do głosowania, co zapewniało możliwość sprawdzenia swojej wiedzy. W sesjach dydaktycznych i warsztatowych wykładowcy przygotowali bowiem pytania, a uczestnicy korzystając z systemu, weryfikowali na bieżąco swoje umiejętności. To w naszej opinii uatrakcyjniło konferencję, czyniąc ją w pełni interaktywną.

Konferencja spotkała się z życzliwym przyjęciem uczestniczących w nich lekarzy, pielęgniarek
i techników, wobec czego w przyszłym roku zaplanowano jej kolejną, trzecią, edycję, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

 


Zaproszenie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję konferencji poświęconej postępom w arytmologii i elektroterapii.

Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii” adresowana jest do Lekarzy Praktyków, do tych z Państwa, którzy codziennie spotykają się z problemem klinicznym, jakim są arytmie serca.

Wzorem roku ubiegłego chcielibyśmy w gronie znakomitych wykładowców oraz praktyków przedstawić Państwu aktualny stan wiedzy z zakresu tych dziedzin kardiologii. Odpowiadając na powszechne zapotrzebowanie na wiedzę „użyteczną w praktyce”, w każdej sesji przedstawione będą przykłady kliniczne- nie tylko te proste i oczywiste, ale również te, w których pojawiają się wątpliwości i nie można znaleźć jednoznacznej odpowiedzi w obowiązujących zaleceniach i standardach. Sesje będą prowadzone z wykorzystaniem zestawu do głosowania, co zapewni ich interaktywny charakter i będzie stanowiło możliwość sprawdzenia wiedzy przez Uczestników konferencji.

Tegoroczne zajęcia warsztatowe będą obejmowały analizę ustawień stymulatora serca, odczyt programatora ICD, zaprezentowane zostaną techniki implantacji urządzeń do elektroterapii, jak również możliwości diagnostyki telemetrycznej. Planujemy także zorganizowanie odrębnej sesji dla personelu pielęgniarskiego oraz techników medycznych poświęconą rejestracji zapisu EKG u chorych z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi.

Konferencja „Postępy w arytmologii i elektroterapii” przygotowana przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii WL SUM w Katowicach odbędzie się pod patronatem trzech Sekcji PTK: Sekcji Rytmu, Sekcji Echokardiografii i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału. Mamy nadzieję, że w tym roku także zaszczycą nas Państwo swoją obecnością,

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

 

Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia - Stec

 

 

Szczegółowe informacje: program, rejestracja, miejsce obrad pod linkiem : http://arytmologia-katowice2015.pl/page/1/

 

 

 

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót