Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 703d36522998ab8d53c825b1b3ec3df7
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png d298586d2c88a160ab7c162517afde7c

12 października 2019 r. - XIV Polskie Dni Naczyniowe 2019

25.09.2019
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
12 października 2019 r. - XIV Polskie Dni Naczyniowe 2019

ZAPROSZENIE

Koleżanki i Koledzy, przyjaciele Polskich Dni Naczyniowych w Katowicach,

to już XIV Polskie Dni Naczyniowe w Katowicach. Nie jest to żaden jubileusz, ale kolejne robocze monotematyczne spotkanie naukowo-dydaktyczne.

Tym razem Komitet Naukowy i Organizacyjny zaprasza Koleżanki i Kolegów zainteresowanych problematyką udaru mózgu w kontekście współistnienia choroby nowotworowej na dyskusję nad tym trudnym a pomijanym problemem.
W starzejącym się społeczeństwie europejskim i polskim oba wyżej wymienione problemy zaczynają być coraz bardziej aktualne ze względu na konieczność zapewnienia kompleksowej, interdyscyplinarnej opieki nad tak bardzo specyficzną grupą pacjentów.
Hasło „udar mózgu” jest dla wielu chorych trudnym do zaakceptowania wyrokiem, bowiem dotyczy nie tylko pacjentów, ale też ich rodzin — jest zdarzeniem nagłym, niespodziewanym, wymagającym trudnego leczenia oraz jeszcze dłuższej i trudniejszej rehabilitacji.
Rozpoznanie choroby nowotworowej u pacjenta po udarze mózgu stwarza cały szereg uwarunkowań utrudniających celowane leczenie „nowej” choroby. Jest jednocześnie kolejnym problemem zdrowotnym, organizacyjnym i finansowym nie tylko dla pacjenta, ale też dla jego rodziny. Pacjent nie zawsze porusza się samodzielnie, często wymaga stałej opieki osób trzecich.
Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w spotkaniu, które tradycyjnie odbędzie w Sali Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach dnia 12 października 2019 roku.
Znamienici wykładowcy przybliżą przypadki związane z problematyką konferencji. W trakcie wystąpień zostaną przeprowadzone głosowania za pomocą pilotów, co pozwoli na żywą dyskusję nad przedstawionymi tematami.

Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Krzysztof Ziaja 
Komitet Honorowy - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach

szczegółowe informacje http://www.dninaczyniowe.viamedica.pl/14.2019/pl/O_KONFERENCJI__82.html

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Czytaj inne aktualności w kategorii: Dla personelu medycznego