Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg d13460bc9b37bfe409a8efee8761c6d7
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 731c1ac9a4f25892e346f97f6a335459

prof. dr hab. n. med. Krystian Wita Konsultantem Wojewódzkim ds. Kardiologii

27.06.2018
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
prof. dr hab. n. med. Krystian Wita                             Konsultantem Wojewódzkim ds. Kardiologii

W czerwcu br., Prof. dr hab. n.med Krystian Wita został powołany przez Wojewodę Śląskiego  na stanowisko konsultanta wojewódzkiego ds. kardiologii.

Lekarz kardiolog, W 2010 roku powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w  Górnośląskim Centrum Medycznym  im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ochojcu.

Pracę zawodową rozpoczął w I Klinice Kardiologii (obecnie I Oddział Kardiologii) w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii   w Katowicach, gdzie od 2001 do 2017 roku pracował na stanowisku Zastępcy Ordynatora I Kliniki Kardiologii

Główne kierunki zainteresowań naukowych to echokardiografia, szczególnie echokardiografia obciążeniowa oraz perfuzyjna echokardiografia kontrastowa. Ponadto ocena ryzyka nagłej śmierci sercowej, genetyczne uwarunkowania choroby niedokrwiennej serca, pozawałowa przebudowa lewej komory. W ostatnim okresie obszarem zainteresowań stały się nowe techniki echokardiograficznego obrazowania - echokardiografia trójwymiarowa, niedopplerowski pomiar podłużnego i okrężnego odkształcenia lewej komory i lewego przedsionka. W 2004 roku otrzymał  grant naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na realizację projektu badawczego „Znaczenie rokownicze perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej w porównaniu z innymi nieinwazyjnymi wskaźnikami określającymi zagrożenie zgonem sercowym (frakcja wyrzutowa lewej komory, arytmie komorowe, zmienność rytmu serca, późne potencjały, zmienność załamka T) u chorych ze świeżym zawałem serca leczonych pierwotną angioplastyka wieńcową).” Wyniki tych badań były podstawą przygotowania rozprawy habilitacyjnej. Wdrożył, a następnie rozpropagował jako jeden z pierwszych w Polsce technikę echokardiografii obciążeniowej oraz perfuzyjnej echokardiografii kontrastowej
z zastosowaniem środków kontrastowej drugiej generacji.

Czynny panelista konferencji dotyczących organizacji opieki zdrowotnej, zarządzania podmiotami leczniczymi, 
a także rozwoju kardiologii (Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress, Europejski Kongres Gospodarczy, Forum Rynku Zdrowia  i inne)

W 2016 roku został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę. W 2017 roku decyzją Jego magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany na  wykładowcę studiów podyplomowych menadżerskich MBA dla Sektora Medycznego.

W 2017 roku Prof. Krystian Wita odznaczony został  Złotą Honorową Odznaką  za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót