Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 97b212aca20b2ff9bca44acd9112c4b6
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png dced92267311c47d366b4341938ffa0e

Relacja z III Sympozjum Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcjach stawu - 28 października 2016 r.

31.10.2016
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Relacja z Sympozjum

W dniu 28 października br. odbyło się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcjach kostnych”, zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad tym ważnym wydarzeniem objęli: Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa, Rektor SUM - Przemysław Jałowiecki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - Jacek Kozakiewicz oraz Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego SUM - Klaudia Rogowska. Do udziału w Spotkaniu zaprosiliśmy wybitne autorytety w tej dziedzinie, m.in. prof. Juliana Dutkę i Artura Gądka z Krakowa oraz Jacka Kowalczewskiego z Warszawy. Wielu wykładowców z czołowych ośrodków ortopedyczno-urazowych w kraju przedstawiło swoje dokonania i wyniki aloplastyk stawu kolanowego. Wszystkie wystąpienia uwzględniały, zgodnie z wytycznymi organizatorów, aspekty praktyczne wykonywanych zabiegów operacyjnych i własne doświadczenia. Istotne były krótkie prezentacje trudnych przypadków i dyskusja nad możliwościami ich optymalnego zaopatrzenia chirurgicznego. Szczególnie cieszy duża frekwencja oraz uczestnictwo ordynatorów wielu oddziałów, nie tylko woj. śląskiego, ale i całej Polski, młodych lekarzy różnych specjalności, studentów i pielęgniarek. Pamiętaliśmy także o zaproszeniu naszych Seniorów, m.in. dr Franciszka Chmielaka, Zbigniewa Kalamata, Adama Materny, Jerzego Nowickiego i Adama Śliwińskiego. Wydarzeniu towarzyszyła bardzo miła i życzliwa atmosfera, a międzypokoleniowy charakter obrad z pewnością przyczyni się do ujednolicenia standardów postępowania operacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych kolana, zgodnie z najnowszymi wytycznymi światowymi. W dniu poprzedzającym Sympozjum odbyły się w tym samym miejscu tzw. „warsztaty” – „Knee Revision Masters”, w trakcie których wybitni specjaliści w zakresie implantacji sztucznych stawów prowadzili dyskusję i pokazowe ćwiczenia praktyczne na preparatach kostnych z osobami na co dzień wszczepiającymi endoprotezy. Należy dodać, że aloplastyka kolana jest, obok aloplastyki stawu biodrowego, najczęściej wykonywaną ortopedyczną procedurą medyczną, u coraz młodszych i starszych pacjentów. Wzrasta też liczba niezwykle trudnych i złożonych reoperacji. Implantacje te stanowią nie tylko problem medyczny, ale i społeczny, ze względu na dużą liczbę chorych oczekujących na wymianę stawu.

z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego


Wielce Szanowni Państwo,

kiedy po raz pierwszy postanowiłem zorganizować Sympozjum „Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcjach stawu” byłem przekonany, że to wydarzenie jednorazowe. Jednak skala problemów i polemik związanych z leczeniem pacjentów z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi okazała się tak duża, że decyzja o kontynuacji i cykliczności Naukowych Spotkań była tylko kwestią czasu. Stąd trzecia już prośba do Uczestników o kolejne odwiedziny coraz piękniejszych Katowic i poświęcenie czasu na omówienie trudnych zagadnień związanych z naszą codzienną pracą, bo przecież operujemy głównie takich chorych.

Wybrane tematy referatów mają na celu kompleksowe przedstawienie patofizjologii zmian oraz zasad chirurgicznego zmierzenia się ortopedy i traumatologa ze współczesnymi wymogami prawidłowego postępowania w tych niezwykle trudnych i skomplikowanych przypadkach. Zaproszeni Wykładowcy z pewnością zapewnią najwyższy poziom merytoryczny przekazywanych doświadczeń i wiedzy. Liczę również na aktywny udział Państwa w konstruktywnej i twórczej dyskusji.

Wielkim zaszczytem jest Honorowy Patronat wybitnych Osobistości naszego regionu. Podziękowania składamy Wystawcom, prezentującym najnowsze osiągnięcia i rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne implantów, które są pomocne w wyborze nowatorskich metod operacyjnych. Wierzymy, że Spotkanie, które odbędzie się w miejscu legendarnych już sympozjów i kongresów oraz wieloletnich Zebrań Oddziału Śląskiego PTOiTr. będzie ważne i stanie się okazją do rozpropagowania istotnych osiągnięć Naszej specjalizacji oraz miejscem wymiany własnych poglądów.

Życzę Państwu owocnych obrad oraz miłego pobytu w stolicy województwa!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Damian KUSZ

link do zapisów : http://poitr2016.kongresy.com.pl/page/3/

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót