Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

28 stycznia 2019 r.- Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu eCareMed
29.01.2019 / Anna Jarząb
Pdf
Drukuj
Powrót

28 stycznia 2019 to ważna dla naszego szpitala data. W tym dniu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu eCareMed, którego Liderem jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Oprócz GCM projekt będzie realizowany przez czterech partnerów: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II W Bielsku-Białej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W ramach projektu wdrożone zostaną e-usługi, a wśród nich:

  1. Telekonsylia - umożliwiające personelowi medycznemu zdalną komunikację audio-wideo z personelem innego ośrodka w kontekście leczenia wybranego pacjenta wraz z dostępem do jego aktualnych i historycznych danych medycznych np. w celu zachowania ciągłości leczenia pacjenta
  2. Teleradiologia – usługa z zakresu telemedycyny umożliwiająca przesyłanie obrazów radiologicznych drogą elektroniczną pomiędzy dwoma lokalizacjami (np.dwoma ośrodkami ) w celu uzyskania opisu badania obrazowego lub jego konsultacji
  3. Telekonsultacja –usługa umożliwiająca pacjentowi komunikację audio-wideo bądź tekstową z personelem medycznym
  4. Telerehabilitacja -usługa wspomagająca pacjenta w prowadzeniu rehabilitacji na odległość
  5. Telemonitoring – umożliwi monitorowanie stanu zdrowia pacjenta przebywającego poza placówką medyczną na podstawie danych gromadzonych przez pacjentów w tak zwanym e – Dzienniczku oraz generowanych przez mobilne urządzenia diagnostyczne monitorujące parametry życiowe pacjenta jak np. Holter,ciśnieniomierz,urządzenie do pomiaru cukru.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<