Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

11-12 maja 2018 r - XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
16.05.2018 / Anna Jarząb
Pdf
Drukuj
Powrót

W dniach 11-12.05.2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLECHO 2018. Organizatorem Konferencji była Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz II Oddział Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Współgospodarzem Konferencji było Miasto Katowice.

Honorowym patronatem objęli to wydarzenie: Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki. Przewodnim tematem Konferencji była diagnostyka ultrasonograficzna serca. Do Katowic przyjechało ponad 1000 kardiologów.

W uroczystości otwarcia Konferencji uczestniczyli: Wiceprezydent Miasta Katowice Bogusław Sobula, Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski oraz Zastępca ca Dyrektora ds. Lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medycznego prof. dr hab. n. med. Krystian Wita. Gościem Konferencji był Sekretarz Zarządu Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego prof. Frank Flachskampf z Uniwersytetu w Uppsali.

Obradowano nad nowymi metodami wykorzystania echokardiografii w diagnostyce i terapii kardiologicznej. Badanie echokardiograficzne jest obecnie podstawowym badaniem diagnostycznym, ale jest także nieodzowne w asystowaniu przy operacjach kardiochirurgicznych a także przy zabiegach kardiologii interwencyjnej, np.przy przezskórnym wszczepianiu sztucznej zastawki aortalnej co pozwala uniknąć operacji. Corocznie wykonywanych jest w Polsce około 1000 takich zabiegów. W czasie Konferencji zorganizowano szkolenia warsztatowe z zaawansowanych technik obrazowania a także kurs dla początkujących echokardiografistów.

Opracował: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<