Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 7d23f53902558f5a4c5d8bd7d8274832
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png c1c756d357645a202482e48d2cd37411

Relacja z IV edycji Konferencji pn. Postępy w arytmologii i elektroterapii - Warsztaty dla lekarzy praktyków - 20-21 października 2017 r.

20.10.2017
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
Relacja z IV edycji Konferencji pn. Postępy w arytmologii i elektroterapii - Warsztaty dla lekarzy praktyków - 20-21 października 2017 r.


Szanowni Państwo,

W dniach 20-21.10.2017 odbyła się kolejna, już czwarta, edycja Konferencji „Postępy w arytmologii i elektroterapii- Warsztaty dla lekarzy praktyków”. To cykliczne wydarzenie zostało przygotowane przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dr hab.n.med. Katarzyna Mizi-Stec. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz trzech Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Rytmu, Sekcji Echokardiografii i Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali punkty edukacyjne ww Sekcji PTK oraz punkty edukacyjne Śląskiej Izby Lekarskiej. Należy podkreślić, że po raz pierwszy współgospodarzem przedsięwzięcia było miasto Katowice.
W spotkaniu uczestniczyło około 200 uczestników – Konferencja, podobnie jak wszystkie wcześniejsze edycje dedykowana była dla „lekarzy praktyków”. Uczestniczyli w niej głównie kardiolodzy i interniści zajmujący się na co dzień diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Jako organizatorów niezwykle cieszy fakt, że w Konferencji brali udział także studenci Wydziału Lekarskiego SUM.

Ceremonię otwarcia zaszczycili swoją obecnością Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab.n.med. Joanna Lewin-Kowalik oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab.n.med. Jan Zejda.

Wykładowcami byli wybitni eksperci w zakresie arytmologii, elektrokardiologii, echokardiografii oraz elektrofizjologii, co, w naszym przekonaniu, podobnie jak w latach poprzednich, pozwoliło na utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego spotkania. Wśród wykładowców znaleźli się m.in: Prof. dr hab.n.med. Maria Trusz-Gluza (Katowice), Prof. dr hab.n.med. med. Anetta Undas (Kraków)- redaktor naczelny Kardiologii Polskiej, Prof. dr hab.n.med. Danuta Czarnecka (Kraków), Prof. dr hab.n.med. Jacek Gajek (Wrocław), Prof. dr hab.n.med. Zbigniew Gąsior (Katowice), Prof. dr hab.n.med. Mariusz Gąsior (Zabrze), Prof. dr hab.n.med. Andrzej Lubiński (Łódź) Prof. dr hab.n.med. Przemysław Mitkowski (Poznań), Prof. dr hab.n.med. Jerzy K. Wranicz (Łódź), Dr hab. n.med. Artur Fuglewicz (Wrocław), Dr hab.n.med. Piotr Kukla (Gorlice), Dr n.med. Zbigniew Eysymontt (Ustroń).

Wykładowcy od lewej: Prof.dr hab.n.med. Danuta Czarnecka, Prof. dr hab. Anetta Undas, Dr hab.n.med. Krzysztof Szydło, Prof. dr hab.n.med. Joanna Lewin-Kowalik - Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM, Dr hab.n.med. Piotr Kukla, Prof. dr hab.n.med. Maria Trusz-Gluza, prof. dr hab.n.med. Katarzyna Mizia-Stec, Prof. dr hab.n.med. Jan E. Zejda - Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, Prof. dr hab.n.med. Andrzej Lubiński

od lewej: Prof.dr hab.n.med. Danuta Czarnecka, Prof. dr hab. Anetta Undas, Dr hab.n.med. Krzysztof Szydło, Prof. dr hab.n.med. Joanna Lewin-Kowalik - Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM, Dr hab.n.med. Piotr Kukla, Prof. dr hab.n.med. Maria Trusz-Gluza, prof. dr hab.n.med. Katarzyna Mizia-Stec, Prof. dr hab.n.med. Jan E. Zejda - Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, Prof. dr hab.n.med. Andrzej Lubiński

Tematami wiodącymi w tegorocznym spotkaniu były: migotanie przedsionków w niewydolności serca, arytmie komorowe w chorobach strukturalnych serca oraz zagadnienia dotyczące arytmologii w geriatrii. Część spotkania poświęcona było zagadnieniom opieki ambulatoryjnej u pacjentów po implantacji urządzenia do elektroterapii oraz problemowi nieadekwatnych wyładowań kardiowertera –defibrylatora. Nie pominięto trudnych zagadnień leczenia arytmii pojawiających się we wczesnym okresie po zabiegu kardiochirurgicznym, u kobiet w ciąży, jak również arytmii w okresie rehabilitacji kardiologicznej. Oddzielnym tematem była problematyka zaburzeń rytmu serca w nietypowych sytuacjach klinicznych, takich jak nadciśnienie płucne, sklerodermia, wypadanie płatka zastawki mitralnej. Tradycją naszych spotkań jest również udział w nich specjalistów z innych dziedzin medycyny, w tym roku do udziału zaproszeni zostali diabetolog – dr hab.n.med. Michał Holecki oraz psychiatra – dr hab.n.med. Marek Krzystanek.

Niewątpliwie ważnym, cenionym przez Uczestników i cieszącym się bardzo dużą frekwencją były zajęcia prowadzone w formie warsztatowej. Przed oficjalnym otwarciem Konferencji odbyły się warsztaty echokardiograficzne poświęcone wykorzystaniu różnych metod echokardiografii u chorych z zaburzeniami rytmu serca. Zajęcia oparte na konkretnych przypadkach klinicznych prowadzone były przez wybitnych specjalistów z tego tematu – panią profesor Katarzynę Mizię-Stec i pana profesora Zbigniewa Gąsiora. W dalszej części Konferencji odbyły się zajęcia warsztatowe z elektrokardiografii – w formie quizu, z wykorzystaniem systemu do głosowania i przygotowanego dla każdego z uczestników zestawu zapisów EKG. W tym samym czasie dla bardziej zaawansowanych omawiano zasady programowania wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca. Równocześnie prowadzono również sesję warsztatową dla pielęgniarek i techników.

   

Mamy głębokie przekonanie, że kolejna edycja Warsztatów spotkała się z życzliwym przyjęciem uczestniczących w nich lekarzy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Niezwykle sympatyczne jest to, że wśród uczestników widzimy „stałych bywalców”, sympatyków naszych spotkań. W przyszłym roku zaplanowano kolejną – piątą- edycję konferencji, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

prof. dr hab.n.med. Katarzyna Mizia-Stec

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót