Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg f8b52274962cfe25504ad1e77dfe0c72
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png bf473be42967bbdf189eeaf0be92c0ad

XXX-lecie Elektrokardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu

20.11.2017
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
XXX-lecie Elektrokardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2017

XXX-lecie Elektrokardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu

Kardiolodzy zajmujący się elektroterapią, czyli elektrofizjologią oraz wszczepianiem stymulatorów
i kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) spotkali się w dniach 14-16 listopada 2017 (Hotel Diament Arsenal Palace w Chorzowie) na Śląskiej Jesieni Elektrokardiologicznej organizowanej przez Klinikę Elektrokardiologii i Niewydolności Serca SUM posadowionej na bazie Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. prof. Leszka Gieca.

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna, przed laty znana jako Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne, odbyła się po raz dziesiąty. Program podzielony był na dwie ścieżki tematyczne; szczegółowa dla elektrokardiologów oraz dla kardiologów i lekarzy borykających się na co dzień z problemami ponad 400-tysiecznej populacji pacjentów z wszczepionymi urządzeniami oraz z problemami arytmologii. Prezentowano najnowsze technologie m.in. omawiano stymulatory bezelektrodowe
i ICD podskórne wszczepiane bez ingerencji w układ żylny. Tradycyjnie poświecono dużo czasu postępom w resynchronizacji niewydolnego serca i synchronicznej stymulacji obu komór jako nowego wyzwania elektroterapii; m. in. za pomocą bezpośredniej stymulacji pęczka Hisa. Leczenie i diagnozowanie powikłań elektroterapii ze szczególnym uwzględnieniem problemu usuwania elektrod wewnątrzsercowych było kolejnym tematem wiodącym. Zajmowaliśmy się jak zwykle diagnostyką obrazową w naszej populacji pacjentów oraz nowymi wskazaniami do elektroterapii 
i reewaluacją wcześniejszych.

Kontynuowano otwarcie się Konferencji na adeptów kardiologii – lekarzy w trakcie specjalizacji, jej cześć wydzieloną stanowił całodniowy kurs: „Egzamin praktyczny z kardiologii – EKG, ECHO, koronarografia, elektrokardiologia”. Tegoroczną nowością był kurs dla zaawansowanych kardiologów: „Echokardiografia w elektroterapii”. Tradycyjnie już dla kardiologów praktyków dzień kursów zakończyło szkolenie „Rozpoznawanie zaburzeń pracy wszczepialnych układów do elektroterapii serca w codziennej praktyce kardiologa”.

Program dla pielęgniarek i techników elektroradiologii w postaci III Śląskiej Konferencji Szkoleniowej "Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych" cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem. Tradycyjnie zawierał dedykowane elektrokardiologiczne i elektroradiologiczne sesje, kurs programowania urządzeń wszczepialnych oraz warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna w roku 2017 była szczególna – świętowaliśmy Jubileusz XXX-lecia Elektrokardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. prof. Leszka Gieca w Katowicach-Ochojcu. Poświęcono temu Sesję Jubileuszową. Nasi Nauczyciele Pani Profesor Maria Trusz-Gluza i Pan Profesor Włodzimierz Kargul przypomnieli historię elektroterapii na Śląsku. M. in. na Śląsku wszczepiono pierwszy w Polsce ICD. Ośrodek katowicki był też jednym z pionierskich w Polsce w terapii resynchronizującej. Swoją obecnością i wystąpieniami zaszczycili Sesję Jubileuszową JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Podsekretarz stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski. Obecni byli Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak oraz Dyrektor GCM mgr Klaudia Rogowska.

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznane z inicjatywy Senatora RP Leszka Piechoty wręczył Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk. Uhonorowani zostali Prof. Maria Trusz-Gluza, Prof. Włodzimierz Kargul i dr Tadeusz Zając. Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przyznał naszym Nauczycielom Prof. Marii Trusz-Gluzie, Prof. Włodzimierzowi Kargulowi Medale za zasługi dla rozwoju elektrokardiologii w ośrodku krakowskim. Odznaczenia wręczyli w imieniu Rady Naukowej Instytutu  Prof. Barbara Małecka i Prof. Jacek Lelakowski.

Prof. Krzysztof S. Gołba
Kierownik Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lekarz Kierujacy Oddziałem Elektrokardiologii
Górnośląskiego Centrum Medycznym
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach im. prof. Leszka Gieca

http://ekardio.slask.pl/

 

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót