Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

Relacja z XII Polskich Dni Naczyniowych oraz 40 lat Chirurgii Naczyniowej w Katowicach-Ochojcu - 16 września 2017 r.
14.08.2017 / Anna Jarząb
Pdf
Drukuj
Powrót

Relacja 

https://katowice.tvp.pl/34028245/profilaktyka-i-doswiadczenie-specjalistow-szansa-na-zdrowie


XII Polskie Dni Naczyniowe

kontynuacja Śląskich Dni Naczyniowych

40 lat Chirurgii Naczyniowej w Katowicach-Ochojcu


W dniu 16 września 2017 roku w Sali Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18 odbędą się

XII Polskie Dni Naczyniowe

W czerwcu 1976 roku doc. Roman Adamczyk wykonał pierwszy zabieg naczyniowy w Katowicach-Ochojcu, zatem mija już

40 lat odkąd ruszyła „Ochojecka Chirurgia z Naczyniami”.

Kilka słów o historii Oddziału ...

Powołana Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń rozpoczęła swoją działalność 40 lat temu. Docent Roman Adamczyk był człowiekiem czynu, dobrał zatem zespół młodych, bardzo ambitnych lekarzy chcących specjalizować się w trudnej dziedzinie chirurgii, jaką jest chirurgia naczyniowa.
W latach 1976—1988 do chwili śmierci doc. Romana Adamczyka, został wyszkolony znakomity zespół chirurgów naczyniowych, kontynuujący do dziś jego dzieło.
W latach 1988—1991 pełniącym obowiązki Ordynatora był doktor a od roku 1991 dr hab. Lech Cierpka. W roku 1991 w drodze postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Naczyń został powołany prof. Krzysztof Ziaja.

Znakomitym 48-osobowym zespołem pielęgniarskim kierowały: mgr Jadwiga Bryjak, Magdalena Wąsińska, a od roku 1997 mgr Mariola Sznapka. Zespół Katedry legitymuje się najwyższym w szpitalu odsetkiem pielęgniarek z wyższym wykształceniem.
Trzynastoosobowym zespołem instrumentariuszek kierowała: Zofia Borowczyk, a od roku 1998 Dorota Sojka. W sekretariacie Kliniki zawsze była obecna pani Joanna Klimek, Gabriela Czempiel, Honorata Niżnik i Małgorzata Kondel.
Profesor Maciej Zaniewski kieruje Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Bonifratrów w Krakowie, docent Damian Ziaja organizuje Pododdział Chirurgii Naczyniowej o profilu onkologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Onkologicznym w Katowicach. Docenci Tomasz Urbanek i Wacław Kuczmik wdrożyli postępowanie o nadanie im tytułu profesora.

W roku 2003 Katedra jako pierwsza w Polsce przejęła Zakład Radiologii Zabiegowej, jako jej integralną część oraz od roku 1998 — 14 łóżkowy OIOM z 6 stanowiskami respiratorowymi. Wszystko to umożliwia wykonywanie przez zespół chirurgów naczyniowych pełnego zakresu zabiegów klasycznych i wewnątrznaczyniowych na aorcie oraz wszystkich naczyniach obwodowych.

Zapraszam do Katowic, do udziału w XII Polskich Dniach Naczyniowych, mając nadzieję na przynoszące wiele doznań naukowych, jak i miłe towarzysko spotkanie.


prof. dr hab.n.med. Krzysztof Ziaja   

Szczegóły konferencji : http://www.dninaczyniowe.viamedica.pl/12.2017/pl/O_konferencji__60.html

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<