Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg cb5c1b6608a73427f29ba2db094787f5
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 87415ad71df1f31c59609e5788cad17d

21 kwietnia 2017 r. - II Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne - Urazy kończyny górnej od A do Z

21.03.2017
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
21 kwietnia 2017 r. - II Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne - Urazy kończyny górnej od A do Z

W dniu 21 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne, które tym razem poświęciliśmy „Urazom kończyny górnej – od A do Z”. Organizatorem merytorycznym była Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad tym istotnym wydarzeniem objęli: Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa, Rektor SUM - Przemysław Jałowiecki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - Jacek Kozakiewicz oraz Dyrektor SPK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca - Klaudia Rogowska.
Do udziału w Spotkaniu zaprosiliśmy wybitne autorytety w tej dziedzinie, m.in. profesorów: Sergeya Vasilievicha Sergeeva z Moskwy, Goetza Roedera z Ulm, Wojciecha Marczyńskiego i Stanisława Pomianowskiego z Warszawy, Jana Blachę z Lublina, Mariusza Bonczara z Krakowa, Leszka Romanowskiego z Poznania i Sławomira Snelę z Rzeszowa. Wielu wykładowców z czołowych ośrodków ortopedyczno-urazowych w kraju, w tym 7 asystentów z GCM, przedstawiło swoje doświadczenia, dokonania i wyniki leczenia urazów obręczy barkowej, stawu łociowego i ręki, często z zastosowaniem nowatorskich i niekonwencjonalnych metod. Rzeczowe i konstruktywne dyskusje po każdej z Sesji wykazały jak ważne są to problemy i jak bardzo potrzebna była możliwość stworzenia takiego forum wymiany poglądów.
Szczególnie cieszy duża frekwencja oraz uczestnictwo ordynatorów wielu oddziałów, nie tylko województwa śląskiego, ale i całej Polski, młodych lekarzy różnych specjalności, studentów i pielęgniarek. Pamiętaliśmy także o zaproszeniu naszych Seniorów, m.in. dr Franciszka Chmielaka, Zbigniewa Kalamata, Marka Łagodzińskiego, Wiesława Maronia, Adama Materny, Jerzego Nowickiego, Adama Śliwińskiego i Henryka Wojtaszka. Wydarzeniu towarzyszyła bardzo miła i życzliwa atmosfera, a międzypokoleniowy charakter obrad z pewnością przyczyni się do wypracowania i ujednolicenia standardów postępowania operacyjnego, zgodnie z najnowszymi wytycznymi światowymi oraz własnymi zasobami wiedzy tematycznej.

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Koordynator Merytoryczny Sympozjum


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału
w II Międzynarodowym Sympozjum Traumatologicznym,
które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r.
w Centrum Konferencyjnym, przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach.Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić obrażeniom kończyny górnej i nowoczesnym sposobom ich zaopatrywania. Do udziału w Sympozjum zostali zaproszeni wybitni Wykładowcy, którzy z pewnością zapewnią najwyższy poziom merytoryczny prezentowanych referatów. Liczymy również na aktywny udział Państwa w konstruktywnej i twórczej dyskusji.
Wielkim zaszczytem jest Honorowy Patronat szanowanych Osobistości naszego regionu. Podziękowania składamy Wystawcom, za deklarację partnerstwa oraz przedstawienia najnowszych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych implantów, które są pomocne w wyborze nowatorskich metod operacyjnych.
Wierzymy, że Sympozjum, które odbędzie się w miejscu legendarnych już wydarzeń naukowych oraz wieloletnich Zebrań Oddziału Śląskiego PTOiTr., będzie ważne i stanie się okazją do rozpropagowania istotnych osiągnięć specjalizacji oraz miejscem wymiany własnych poglądów.

Życzmy Państwu owocnych obrad oraz miłego pobytu w stolicy województwa!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz


Szczegółowe informacje : www.poitr.pl

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót