Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 5aab85a23e5171d829a803f37bb10674
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
ban-header-logo.png e9dfc26f131c63628d439b8a990cc773

Odwiedziny pacjentów w oddziałach

19.07.2021
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Szanowni Państwo,

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, odwiedziny pacjentów będą odbywały się codziennie w godzinach

od 14.00 do 17.00, zgodnie z następującymi zasadami:

 • odwiedziny dotyczą wyłącznie pacjentów, którzy nie są zakażeni wirusem SARS-CoV-2,
 • odwiedziny możliwe są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu się  do sekretariatu oddziału – od godziny 800 najpóźniej do godz.1200 dnia roboczego poprzedzającego dzień odwiedzin. Osoby, które nie zgłoszą telefonicznie chęci odwiedzin nie będą mogły wejść do szpitala (wykaz numerów telefonów
  do sekretariatów oddziałów w załączniku),
  • odwiedziny możliwe są tylko przez osoby:

-  zaszczepione p/COVID-19 pełnym schematem szczepień (potwierdzone certyfikatem)     

- osoby, które przechorowały COVID-19 (i nie minęło jeszcze 6 miesięcy od zachorowania)

- osoby, które posiadają negatywny wynik badania RT-PCR w kierunku zakażenia  koronawirusem (ważny do 72 godzin od pobrania),

 • w  odwiedzinach  jednego  pacjenta (sala jednoosobowa, sala wieloosobowa) może uczestniczyć  jednocześnie  nie  więcej  niż 1 osoba;  na sali chorych może przebywać jednoczasowo 1 osoba odwiedzająca,
 • zaleca się, aby odwiedziny pacjentów nie przekraczały 15 minut,
 • osoby odwiedzające mają wykonany pomiar temperatury ciała,
 • osoby odwiedzające zobowiązane są do noszenia maseczek zasłaniających usta i nos oraz przeprowadzenia procedury dezynfekcji rąk.

 

UWAGA!!!
odwiedziny chorych z zakażeniem  SARS-CoV-2 są możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach (pacjenci
w stanie ciężkim/w stanie zagrożenia życia), po uzyskaniu zgody Lekarza Kierującego  Oddziałem
z zachowaniem zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

Wyślij na Facebooka
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót