Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg d7b135a442b4b982da6b374e7e02f641
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
ban-header-logo.png 733821c7f7f86315c2300a08f0e090c0

Gratulacje dla Pana prof. dr hab. Marka Krzystanka

04.02.2021
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
Napis gratulacje wraz z kwiatami

16 listopada 2020 r. uchwałą nr VI/25/1/2020 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030”.

Dokument stanowi integralną część Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, przyjętej uchwałą nr VI/24/1/2020 Sejmiku w dniu 19 października 2020 roku.

„Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030” wyznacza kierunki rozwoju regionalnej polityki społecznej na najbliższe 10 lat. Zawiera m. in. obszerną diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego, misję, cele strategiczne i kierunki działań.

Prace związane z przygotowaniem powyższego dokumentu koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Przy tworzeniu dokumentu współpracował z Zespołem doradczo-konsultacyjnym, złożonym z ekspertów z różnych dziedzin polityki społecznej. 

Miło nam poinformować, iż Pan prof. dr hab. Marek Krzystanek uczestniczył w procesie konsultacji merytorycznych dokumnetu strategicznego.

Serdecznie gratulujemy !!!

skan pisma gratulacyjnego dla prof. M. Krzystanka

Wyślij na Facebooka
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót