Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg b8a6127b87d7966a76f249ae95d344c6
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png d017c8a97f997aea02e125f152f2be4e

20 kwietnia 2018 - Międzynarodowe Sympozjum Hip Osteoarthritis

12.04.2018
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót
20 kwietnia 2018 - Międzynarodowe Sympozjum Hip Osteoarthritis

Szanowni Państwo,

20 kwietnia odbyło się spotkanie związane z Międzynarodowym Sympozjum „Hip Osteoarthritis” oraz obchodami 40-lecia Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Oddział Ortopedii powstał 1 wrzesnia 1977 rokuw budynku Górniczego Centrum Medycznego. Pierwszego pacjenta przyjęto 2 stycznia 1978. 1 grudnia 2000 utworzono Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

W wystąpieniu otwierającym zwróciłem uwagę na wielkie dokonania swoich poprzedników, dr n. med. Andrzeja Wejsfloga i dr n. med. Jerzego Totuszyńskiego. Oddział od samego początku cieszył się nie tylko bardzo dobrą opinią w zakresie troski o pacjenta i poziomu diagnostyczno-leczniczego, ale także wspaniałymi stosunkami międzyludzkimi. Obecnie prowadzimy zajęcia dydaktyczne ze studentami polskimi, amerykańskimi, z Tajwanu oraz Unijnego Programu Socrates–Erasmus, a na praktyki, kursy i staże szkoleniowe przyjeżdżają do nas studenci i lekarze z całego świata, nie tylko z Europy, ale również m.in. z Brazylii, Indii i Jemenu. Pod moim kierunkiem 18 osób uzyskało stopień doktora, 2 magistra oraz 19 specjalizację z ortopedii i traumatologii. Dorobek Katedry to 206 publikacji, wyróżnianych lub nagradzanych m.in. w Finlandii, Portugalii, Grecji, Wielkiej Brytanii, USA i wielokrotnie w Polsce oraz redakcja naukowa 5-tomowej polskiej edycji „Campbell. Ortopedia Operacyjna”, 6 innych książek i kilkanaście rozdziałów w podręcznikach. Zrealizowaliśmy 13 szkoleń ogólnopolskich i zagranicznych, w tym wprowadzające do specjalizacji z ortopedii i traumatologii pod egidą CMKP, byliśmy wykładowcami na kursach pod auspicjami European Paediatric Orthopaedic Society i European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology oraz zorganizowaliśmy 26 Sympozjów, gł. o zasięgu międzynarodowym. Zespół uczestniczył w 89 kongresach i sympozjach krajowych oraz 56 zagranicznych, w tym przygotowanych przez studentów. Wynikiem wieloletniej współpracy z innymi jednostkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, są wspólne badania, interdyscyplinarne publikacje i granty. Najważniejsze wyróżnienia to pisemne podziękowania studentów i absolwentów polskich oraz zagranicznych uczelni, uzyskanie Certyfikatu „International Federation of Medical Students' Associations”, „Certyfikatu zaufania pacjentów” w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2013”, odznaczenia państwowe i z dziedziny naszej specjalności oraz wybór mojej skromnej osoby na Prezesa ZG PTOiTr. Nowatorskie metody diagnostyczne i lecznicze, nierzadko zastosowane po raz pierwszy w kraju, szeroko komentowano w mediach oraz prezentowaliśmy podczas najważniejszych wydarzeń naukowych.

Międzynarodowe Sympozjum „HIP OSTEOARTHRITIS” było poświęcone niezwykle aktualnym i ważnym zagadnieniom, od profilaktyki rozwoju i leczenia zmian zwyrodnieniowych biodra u dzieci i dorastających, nowości w endoprotezoplastyce, oceny metod przedoperacyjnego planowania implantacji endoprotez po współczesne możliwości zapobiegania asymetrii długości kończyn dolnych po aloplastyce. Wzorem poprzednich lat zaprosiłem wybitnych gości z zagranicy i kraju, w przekonaniu, że podzielą się z nami bogatymi doświadczeniami zawodowymi, a także wezmą aktywny udział w konstruktywnej i twórczej dyskusji. Ciekawe wykłady zaprezentowali m.in. profesorowie: Jan Blacha z Lublina/Olsztyna, Jarosław Czubak - nasz Konsultant Krajowy z Otwocka, Jarosław Deszczyński i Artur Pepłoński z Warszawy, Szymon Dragan z Wrocławia, Maciej Kołban ze Szczecina, Janusz Popko z Białegostoku oraz Jacek Kowalczewski, Wojciech Marczyński i Kazimierz Rąpała z Otwocka. Z Europy przybyli m.in.: Sujith Konan i Duncan Whitwell z Wielkiej Brytanii, Eleftherios Louvis z Irlandii i Martin Wessling z Niemiec. Wielkim zaszczytem był Honorowy Patronat wybitnych osobistości naszego regionu: Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi, Prezydenta Katowic Marcina Krupy, Rektora SUM Przemysława Jałowieckiego i Dyrektora GCM Mgr Klaudii Rogowskiej oraz niezawodnej Śląskiej Izby Lekarskiej. Pragnę wyrazić nadzieję, że Wykładowcy zaciekawili nas i przekonali do wyników prowadzonych badań oraz spostrzeżeń naukowych i praktycznych, a spotkanie było atrakcyjne, stało się znaczącą okazją do rozpropagowania ważnych osiągnięć naszej specjalizacji oraz stworzyło forum wymiany koncepcji leczniczych i impuls do podjęcia nowych zadań badawczych. Ponadto, jako Kanclerz Kapituły Odznaczenia „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”, uhonorowałem dwóch wybitnych polskich ortopedów i traumatologów: prof. Macieja Kołbana ze Szczecina i prof. Janusza Popko z Białegostoku.
Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że w przeddzień Sympozjum organizatorzy pokazali naszym Gościom Nikiszowiec - górnicze osiedle położone na południu Katowic, znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki, industrialnej trasie turystycznej, od 2011 uznane przez ROZ za Pomnik Historii oraz zdobywcę czwartego miejsca w 2011 roku w plebiscycie 7 Nowych Cudów Polski przez „National Geographic Traveler”.

Z poważaniem
Koordynator merytoryczny Sympozjum
Prof. dr hab. n. med. Damian KUSZZAPROSZENIE


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu naukowym, poświęconym niezwykle aktualnym i ważnym zagadnieniom. Wybrane tematy stanowią istotę długotrwałej biofunkcjonalności aloplastyk, są problemem interdyscyplinarnym i ogólnoświatowym oraz stałym przedmiotem polemik. Wzorem poprzednich lat zaprosiłem wybitnych gości z zagranicy i kraju, w przekonaniu, że podzielą się z nami bogatymi doświadczeniami zawodowymi, a także wezmą aktywny udział w konstruktywnej i twórczej dyskusji. Wierzę, że każdy znajdzie dla siebie interesujące prezentacje, a wykładowcy zaciekawią i przekonają odbiorców do wyników spostrzeżeń naukowych, prowadzonych badań oraz ich obiektywnej oceny. Wielkim zaszczytem jest Honorowy Patronat wybitnych osobistości naszego regionu, który podnosi w istotny sposób rangę tego cyklicznego wydarzenia. Podziękowania składamy także wszystkim innym ludziom dobrej woli, rozumiejącym potrzeby dydaktyczne i szkoleniowe młodego pokolenia w zmaganiu się z codzienną rzeczywistością medyczną oraz wyborem nowatorskich metod operacyjnych i implantów. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydują się przyjechać ponownie na Śląsk i wziąć udział w tym przedsięwzięciu naukowym. Pragnę wyrazić nadzieję, że spotkanie będzie dla państwa atrakcyjne, stanie się znaczącą okazją do rozpropagowania ważnych osiągnięć naszej specjalizacji oraz stworzy forum wymiany koncepcji leczniczych i impuls do podjęcia nowych zadań badawczych.

Patronat Merytoryczny nad Międzynarodowym Sympozjum „HIP OSTEOARTHRITIS”, które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 w Katowicach objęła Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WLK SUM.

Życzę owocnych obrad oraz miłego pobytu w stolicy województwa.

Koordynator merytoryczny Sympozjum
Prof. dr hab. n. med. Damian KUSZ

więcej informacji i rejstracja :http://koksartroza.pl

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Czytaj inne aktualności w kategorii: Dla pacjenta